„Трябва да се знае, че целта на образованието не е да пълни умовете на студентите с факти... Тя е те да се научат да мислят.“ Робърт М. Хътчинс За кандидат-студенти „Аз съм част от всичко, което съм прочел“ Теодор Рузвелт Аудитория медика „Днешният читател, е утрешният лидер.“ Маргарет Фулър Юбилейни издания „Вселената се осветява от слънцето, човек - от знанието.“ Калмицка Монографии Медицински университет - Пловдив, Университетски издателски център

Предлагани
услуги

Университетски
издания

Указания
за автори

Учебни
издания

Документи
и формуляри

Монографии

Фото и видео
заснемане

Университетски
вестник

Колкото повече
време човек
прекарва с
добри мисли,
толкова
по-добър ще е
светът му
и света
като цяло.

|

Избери работа,
която харесваш
и няма да ти се
наложи да работиш
и един ден през
живота си.

Най-доброто
в живота
е възможността
да се занимаваш
с работа,
която си струва.

Мисли.
Вярвай.
Мечтай.
Рискувай.

инженери, дизайнери, фотографи, опитни издателски работници

специализирани звена

годишен опит в издателската дейност

Университетска книжарница, Медицински университет - Пловдив

Адрес: Пловдив 4002, бул. “В. Априлов“ № 15А, в сградата на Студентски информационен център
Мобилен тел.: +359 888 491 994
Работно време книжарница: понеделник - петък, 8:00 ч. – 16:00 ч.

Издателство, Медицински университет - Пловдив

Пловдив 4002, бул. “В. Априлов“ № 15А
Тел.: +359 32 200 600
E-mail: mu.preprint@gmail.com

Печатна база, Медицински университет - Пловдив

Пловдив, 4000, бул. „Христо Ботев“ № 3

Тел.: +359 32 200 820

Pin It on Pinterest

Share This