АЛМАНАХ 75 ГОДИНИ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ

АЛМАНАХ 75 ГОДИНИ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ

Жанрове: Алманаси, Сборници, Юбилейни издания
Издател: Медицински университет - Пловдив
Година на издаване: 2020
Формат: 22x30
Обем: 192
ISBN: 9786192370640

АЛМАНАХ 75 ГОДИНИ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ

За изданието

Под редакцията на проф. д-р Мариана Мурджева, дм
Отговорен редактор проф. д-р Ани Кеворкян, дм
Езикова редакция: Милена Мулешкова, Маргарита Димитрова, Лидия Кавръкова, Мария Генова, Антоанета Павлова
Заглавие: АЛМАНАХ 75 ГОДИНИ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ
Страници: 192; Формат: 22×30 см
ISBN: 978-619-237-064-0
Първо издание

Pin It on Pinterest