Практическо ръководство по инфекциозни болести

Практическо ръководство по инфекциозни болести

Практическо ръководство по инфекциозни болести - ръководство за студенти по медицина – V курс - преиздаване 2017 г.

За изданието

Автори: Марияна Стойчева, Андрей Петров, Радка Комитова, Олиана Бойкинова, Иван Боев, Иван Балтаджиев, Чавдар Венчев
Заглавие: Практическо ръководство по инфекциозни болести – ръководство за студенти по медицина – V курс
Страници: 125; Формат: А4
ISBN 978-619-7085-25-9
Преиздаване

Pin It on Pinterest