Промоция на здравето. Учебник за Факултетите по обществено здраве

Промоция на здравето. Учебник за Факултетите по обществено здраве

Автор:
Жанр: Учебници
Етикети: Студенти, Учебна дейност
Издател: Медицински университет - Пловдив
Година на издаване: 2022
Формат: A5
Обем: 122
ISBN: 9786192370947

Промоция на здравето. Учебник за Факултетите по обществено здраве

За изданието

Автор: Гергана Петрова
Заглавие: Промоция на здравето. Учебник за Факултетите по обществено здраве
Страници: 122; Формат: A5
ISBN: 978-619-237-094-7

Съдържание

ПРЕДГОВОР ОТ АВТОРА
РЕЦЕНЗИИ
ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ
ГЛАВА 1. Възникване, същност и развитие на концепцията за промоция на здравето
ГЛАВА 2. Историческо развитие на идеята за промоция на здраве през вековете
2.1. Развитие на идеята за промоция на здраве в древността
2.2. Развитие на идеята за промоция на здраве в Европа
2.3. Развитие на идеята за промоция на здраве у населяващите Българските земи
2.4. Място и роля на Българската православна църква
ГЛАВА 3. Съвременно развитие на концепцията за промоция на здравето
3.1. Отавска харта за промоция на здравето
ГЛАВА 4. Теоретично и практическо развитие на идеята за промоция на здравето
4.1. Модели на здравна промоция
4.2. Методи на здравно възпитание
ГЛАВА 5. Профилактика на заболяванията. Първична, вторична, третична и четвъртична профилактика. Дефиниране, същност и паралел между процесите „промоция на здравето“ и „профилактика на заболяванията“
5.1. Мотивация за здраве и здравословен начин на живот
ПРИМЕРЕН ДИДАКТИЧЕСКИ ТЕСТ ЗА САМОПОДГОТОВКА
ПРИМЕРНО ЗАДАНИЕ ЗА САМОПОДГОТОВКА
ПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

ПРЕДГОВОР ОТ АВТОРА

ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО (учебник за факултетите по обществено здраве) е адресиран към студенти от бакалавърски и магистърски програми, по които се обучават в тези факултети.

Учебната дисциплина е задължителна за специалностите: „Медицинска сестра“, „Управление на здравните грижи“ и „Обществено здраве и здравен мениджмънт“.

Изданието с успех може да се ползва и в системата на след дипломното обучение (СДО) за модул „Промоция на здравето“ в специализациите по „Обществено здравеопазване“ и „Социална медицина“.

Пишейки този учебник, бях изправена пред предизвикателството да систематизирам известното в тази научна област на човешкото познание, и в същото време да създам нещо различно, авангардно и смислено, което да отговаря на спецификата на обучение за този вид специалисти.

Дълбоко вярвам, че настоящият учебник ще бъде посрещнат с разбиране и желание от аудиторията!

ноември 2021 | Доц. Гергана Петрова, дм | гр. Пловдив

Pin It on Pinterest