Ръководство за потребителя на AccessPharmacy

Ръководство за потребителя на AccessPharmacy

Ръководство за потребителя на AccessPharmacy

За изданието

Автори: колектив от Библиотечно-информационен център на Медицински университет – Пловдив
Заглавие: Ръководство за потребителя на AccessPharmacy
Страници: 20; Формат: А5;

Онлайн електронно интерактивно издание

Ръководството представя кратък преглед на основни компоненти от съдържанието и функционалността на електронната колекция по фармация AccessPharmacy (McGraw-Hill). Предназначено е за ползване от студентите и преподавателите в МУ – Пловдив при работата им с интерактивната образователна колекция по фармация. Съдържанието обхваща предметните области фармакология, фармакотерапия, клинична фармация, фармакокинетика, фармакоикономика, лекарствена безопасност и редица други, което го прави ценен информационен ресурс при обучението по специалностите „Фармация“ и „Помощник-фармацевт“. Ръководството е създадено от Библиотечно-информационния център на Медицински университет – Пловдив на базата на образователната платформа AccessPharmacy и информацията за потребителя в LibGuides на McGraw-Hill Education.

Може да намерите електронното издание на Ръководство за потребителя на AccessPharmacy на нашия сайт.
Разгледай онлайн →

Pin It on Pinterest