Ресурси и услуги на Библиотечно-информационния център в подкрепа на научноизследователската дейност | Library Resources & Services in Support of Research Activity

Ресурси и услуги на Библиотечно-информационния център в подкрепа на научноизследователската дейност | Library Resources & Services in Support of Research Activity

Ресурси и услуги на Библиотечно-информационния център в подкрепа на научноизследователската дейност | Library Resources & Services in Support of Research Activity

За изданието

Автори: Мая Урумова, Маргарита Пеева, Цонка Костадинова, Корнелия Бояджиева, Дора Едрева
Заглавие: Ресурси и услуги на Библиотечно-информационния център в подкрепа на научноизследователската дейност | Library Resources & Services in Support of Research Activity
Страници: 44; Формат: А5

Pin It on Pinterest