Ръководство по ерготерапия – обща и специална част (за специалност „Рехабилитатор“)

Ръководство по ерготерапия – обща и специална част (за специалност „Рехабилитатор“)

Ръководство по ерготерапия – обща и специална част (за специалност "Рехабилитатор")

За изданието

Мария Бечева, Радослава Кацарска, Мария Божкова, Николета Трайкова – „Ръководство по ерготерапия – обща и специална част“ (за специалност „Рехабилитатор“), ISBN 978-619-7085-24-2, стр. 52, формат А5

Pin It on Pinterest