Ръководство за употреба на режещи, абразивни, шлифовъчни и полирни инструменти и материали

Ръководство за употреба на режещи, абразивни, шлифовъчни и полирни инструменти и материали

Учебно помагало за практическо обучение на студенти от специалност „Зъботехник” към МУ – МК гр. Пловдив

За изданието

Светослав Славов, Светозар Янков, Йорданка Димитрова, Николета Трайкова, Мария Божкова – „Ръководство за употреба на режещи, абразивни, шлифовъчни и полирни инструменти и материали”, ISBN 978-619-7085-28-0, стр. 45; учебно помагало за практическо обучение на студенти от специалност „Зъботехник” към МУ – МК гр. Пловдив, формат А5

Pin It on Pinterest