Тестове към лекционен курс по материалознание за лекари по дентална медицина – 1 част

Тестове към лекционен курс по материалознание за лекари по дентална медицина – 1 част

Автори: ,
Жанрове: Сборници, Учебни помагала, Учебници
Етикети: Студенти, Учебна дейност
Издател: Медицински университет - Пловдив
Година на издаване: 2022
Формат: A5
Обем: 70
ISBN: 9786192370954

Тестове към лекционен курс по материалознание за лекари по дентална медицина – 1 част

За изданието

Автори: Диян Славчев, Таня Божкова
Заглавие: Тестове към лекционен курс по материалознание за лекари по дентална медицина – 1 част
Страници: 70; Формат: А5
ISBN: 978-619-237-095-4

От Авторите

Още от зората на зараждането на човечеството възникват дейности, които изискват специални материали. Познаването на техните свойства, улеснява и подобрява дейността на хората през годините.

В различните периоди на човешката еволюция, необходимостта от познаването на материалите из-ползвани от различни професии нараства. Многообразието на различни професии, налага и формирането на специални отрасли на познаване на материалите.

Една от най-динамично развиващите се професии в днешно време, изискваща огромен потенциал на познаване на използваните материали е денталното материалознание. В този предмет се обединяват многобройни специфични познания с енциклопедичен характер, пречупени през призмата и потребностите на денталната практика.

Предлаганият „Лекционен курс по дентално материалознание за лекари по дентална медицина“, няма за цел да измести основните литературни източници, монографии, учебници и помагала, създадени от доказани преподаватели по дисциплината, с дългогодишен труд и многобройни познания.

Целта на предложения труд е да акцентира на основни понятия и материали използвани в денталната медицина, давайки основни познания по предмета, като се позовава на основните източници предложени за самоподготовка. Настоящото пособие е съобразено изцяло с преподавания лекционен курс по дентално материалознание към Катедра по протетична дентална медицина на ФДМ – Пловдив и съобразено с настоящия конспект по „Дентално материалознание“.

Лекционният курс по „материалознание за лекари по дентална медицина“ е още едно средство за повишаване на знанията в усвояването на не леката дисциплина.
Авторите с благодарност ще приемат предложения за включване на допълнителни пояснения по предложените проблеми, както и коригиране на евентуални допуснати неточности.

Pin It on Pinterest