Тестове за самоподготовка на студенти от специалност „Акушерка“

Тестове за самоподготовка на студенти от специалност „Акушерка“

Тестове за самоподготовка на студенти от специалност „Акушерка“

За изданието

Автори: Дирухи Амуджиян, Теодора Момчилова, Елена Михайлова, Иванка Димитрова, Милена Сандева, Мариета Владимирова
Редактор: проф. д-р Благовест Пехливанов, дмн
Заглавие: Тестове за самоподготовка на студенти от специалност „Акушерка“
Страници: 100; Формат: А5
ISBN: 978-619-237-075-6

Настоящият сборник с тестове по ФВСАГ и Специални грижи в акушерството е предназначен за самоподготовка и самооценка на студентите от Медицински университет – Пловдив, специалност „Акушерка“ и „Медицинска сестра“, и специалностите от Медицински колеж.

Въпросите са съобразени с изучавания учебен материал.

Сборникът съдържа 228 въпроса, разпределени в 18 раздела. Отговорите с обяснения са изнесени в края на сборника.

Успешна работа!

От екипа

СЪДЪРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1 ОСНОВИ НА СЕСТРИНСТВОТО
РАЗДЕЛ 2 БОЛНИЧНИ ЗАВЕДЕНИЯ – СТРУКТУРА, ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА
РАЗДЕЛ 3 БОЛНИЧНИ ЛЕГЛА
РАЗДЕЛ 4 ХИГИЕННИ ГРИЖИ ЗА БОЛЕН
РАЗДЕЛ 5 ЛЕЧЕБНО ХРАНЕНЕ
РАЗДЕЛ 6 ТЕМПЕРАТУРА, ТЕМПЕРАТУРНИ СЪСТОЯНИЯ. ИЗМЕРВАНЕ И РЕГИСТРИРАНЕ НА ТЕЛЕСНАТА ТЕМПЕРАТУРА
РАЗДЕЛ 7 ПУЛС
РАЗДЕЛ 8 КРЪВНО НАЛЯГАНЕ
РАЗДЕЛ 9 ДИШАНЕ
РАЗДЕЛ 10 УРИНА
РАЗДЕЛ 11 КАТЕТЕРИЗАЦИЯ
РАЗДЕЛ 12 ДЕФЕКАЦИЯ
РАЗДЕЛ 13 КЛИЗМИ
РАЗДЕЛ 14 ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА
РАЗДЕЛ 15 ИНЖЕКЦИИ. ИНЖЕКЦИОННА ТЕХНИКА
РАЗДЕЛ 16 ВЛИВАНИЯ
РАЗДЕЛ 17 КОЖНО-ДИАГНОСТИЧНИ ПРОБИ – ПРОБИ ЗА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ
РАЗДЕЛ 18 МЕДИЦИНСКИ ИНСТРУМЕНТАРИУМ
ПРАВИЛНИ ОТГОВОРИ И ОБЯСНЕНИЯ
ОБЩ И СПЕЦИАЛЕН ИНСТРУМЕНТАРИУМ
ЛИТЕРАТУРА

Pin It on Pinterest