Усложнения от страна на протективната илеостомия при ниски ректални резекции

Усложнения от страна на протективната илеостомия при ниски ректални резекции

Автор:
Жанр: Монографии
Етикет: Научна дейност
Издател: Медицински университет - Пловдив
Година на издаване: 2021
Формат: А5
Обем: 108
ISBN: 9786192370770

Усложнения от страна на протективната илеостомия при ниски ректални резекции – монография

За изданието

Автор: Ганчо Костов
Заглавие: Усложнения от страна на протективната илеостомия при ниски ректални резекции
Страници: 108; Формат: A5
ISBN: 978-619-237-077-0

ВЪВЕДЕНИЕ

С подобряването на оперативните техники и използвания инструментариум се създадоха условия за осъществяване на ниски и ултраниски сфинктеросъхраняващи операции при злокачествените новообразувания на ректума. В резултат на това се увеличи дела на ниските анастомози, което от своя страна доведе до повишаване честотата на инсуфициенция на анастомозата.

Инсуфициенцията на анастомозата след ниска предна резекция остава сериозен проблем в световен мащаб с честота, варираща в широк диапазон, според различните студия. В последните години се прилагат множество подходи за борба с тази нерядко срещана компликация в колоректалната хирургия. Един от тях е използването на протективна илеостомия. Последната е отдавна известен и често използван метод за предпазване на ниски анастомози при наличие на фактори, повишаващи вероятността от последваща инсуфициенция. Използването на протективна илеостомия обаче води със себе си редица негативи и усложнения, които се срещат, както в ранния следоперативен период след конструирането й, така също и след нейното възстановяване.

Към първите спадат: смущения във водно-електролитния баланс, инфекция на меките тъкани, парастомални хернии, пролапс, хлътване, исхемия и некроза на стомата, различни видове дерматити, перистомална инфекция, абсцес, фистулизиране.

Към компликациите проявяващи се след нейното прибиране са: ранен следоперативен илеус, инфекция на оперативната рана, инсуфициенция на анастомозата, следоперативна стомна херния.

Не бива да се забравя и влиянието на самата стома върху качеството на живот на пациентите и често наблюдаваната социална изолация произтичаща от това.

Pin It on Pinterest