Вътрешни болести

Вътрешни болести

Учебник за студенти – бакалаври по медицина
под редакцията на доц. д-р Владимир Николов Андонов, дм

За изданието

Автори: Веселина Горанова-Маринова, Владимир Андонов, Владимир Ходжев, Даниел Дойков, Даниела Танева, Димитър Николов, Едуард Тилкиян, Емил Кумчев, Йорданка Цокова, Людмила Владимирова-Китова, Митко Митков, Петър Николов, Росица Каралилова, Федя Николов
Заглавие: Вътрешни болести
Учебник за студенти – бакалаври по медицина; под редакцията на доц. д-р Владимир Николов Андонов, дм
Страници: 386; Формат: B5
ISBN: 978-619-237-027-5

Pin It on Pinterest