Монографии

Монографии

Протеин YKL-40 – биомедицинско значение

Протеин YKL-40 – биомедицинско значение

Протеин YKL-40 – биомедицинско значение - монография

Виж още →
Здравно-икономическа оценка на ефекта от рехабилитацията

Здравно-икономическа оценка на ефекта от рехабилитацията

Здравно-икономическа оценка на ефекта от рехабилитацията - монография

Виж още →
Агресивност, емоционална регулация, импулсивност и защитни механизми в юношеска възраст

Агресивност, емоционална регулация, импулсивност и защитни механизми в юношеска възраст

Агресивност, емоционална регулация, импулсивност и защитни механизми в юношеска възраст - монография

Виж още →
Гръбначните изкривявания при деца в училищна възраст като медикосоциален проблем

Гръбначните изкривявания при деца в училищна възраст като медикосоциален проблем

Гръбначните изкривявания при деца в училищна възраст като медикосоциален проблем - монография

Виж още →
Дифузна идиопатична скелетна хиперостоза – diffuse idiopathic skeletal hyperostosis (DISH)

Дифузна идиопатична скелетна хиперостоза – diffuse idiopathic skeletal hyperostosis (DISH)

Дифузна идиопатична скелетна хиперостоза – diffuse idiopathic skeletal hyperostosis (DISH) - монография

Виж още →
Активно лечение и превенция на болката в кръста

Активно лечение и превенция на болката в кръста

Активно лечение и превенция на болката в кръста - монография

Виж още →
Резистентни епилепсии – клинични особености и социални измерения

Резистентни епилепсии – клинични особености и социални измерения

Резистентни епилепсии – клинични особености и социални измерения - монография

Виж още →
Морфо-антропологична характеристика на болните от захарен диабет тип 2

Морфо-антропологична характеристика на болните от захарен диабет тип 2

Морфо-антропологична характеристика на болните от захарен диабет тип 2 - монография

Виж още →
Цитолитична вагиноза

Цитолитична вагиноза

Цитолитична вагиноза - монография

Виж още →
Анемия при злокачествени заболявания

Анемия при злокачествени заболявания

Анемия при злокачествени заболявания - монография

Виж още →
Особености на трудовия пазар. За медицински специалисти – лекари и медицински сестри

Особености на трудовия пазар. За медицински специалисти – лекари и медицински сестри

Особености на трудовия пазар. За медицински специалисти – лекари и медицински сестри

Виж още →
Клинични аспекти на интраоперативните и постоперативните усложнения в тиреоидната хирургия (ретроспективен клинико-статистически анализ)

Клинични аспекти на интраоперативните и постоперативните усложнения в тиреоидната хирургия (ретроспективен клинико-статистически анализ)

Клинични аспекти на интраоперативните и постоперативните усложнения в тиреоидната хирургия (ретроспективен клинико-статистически анализ)

Виж още →
Болести на гръдната аорта

Болести на гръдната аорта

Болести на гръдната аорта - монография

Виж още →
Твърдите зъбни тъкани в норма и патология – електронно микроскопски атлас

Твърдите зъбни тъкани в норма и патология – електронно микроскопски атлас

Твърдите зъбни тъкани в норма и патология – електронно микроскопски атлас

Виж още →
Графичен и аналитичен анализ на трансверзалните отклонения при движение на долната челюст

Графичен и аналитичен анализ на трансверзалните отклонения при движение на долната челюст

Графичен и аналитичен анализ на трансверзалните отклонения при движение на долната челюст - монография

Виж още →
Миастения и миастеноподобни синдроми

Миастения и миастеноподобни синдроми

Миастения и миастеноподобни синдроми - монография

Виж още →
Съвременни образни изследвания при системна склероза

Съвременни образни изследвания при системна склероза

Съвременни образни изследвания при системна склероза – монография

Виж още →
Съвременни образни изследвания при системна склероза

Съвременни образни изследвания при системна склероза

Съвременни образни изследвания при системна склероза - електронно интерактивно издание на диск (CD)

Виж още →
Основи на стереотактичната радиохирургия при краниални и екстракраниални туморни формации

Основи на стереотактичната радиохирургия при краниални и екстракраниални туморни формации

Основи на стереотактичната радиохирургия при краниални и екстракраниални туморни формации - електронно интерактивно издание на диск (CD)

Виж още →
Раневи инфекции в кардиохирургията

Раневи инфекции в кардиохирургията

Раневи инфекции в кардиохирургията – монография

Виж още →
Сто и двадесет години креативност – за Нобеловите награди в Инфектологията и не само

Сто и двадесет години креативност – за Нобеловите награди в Инфектологията и не само

Сто и двадесет години креативност – за Нобеловите награди в Инфектологията и не само – монография

Виж още →
Закрита гръдна травма

Закрита гръдна травма

Закрита гръдна травма - монография - електронно интерактивно издание на диск

Виж още →
Коронарна хирургия

Коронарна хирургия

Коронарна хирургия - монография

Виж още →
Съвременна ултразвукова диагностика и лечение
ЖАНРЪТ „НАУЧНА МЕДИЦИНСКА СТАТИЯ“ В БЪЛГАРСКИЯ И АНГЛИЙСКИЯ АКАДЕМИЧЕН ДИСКУРС

ЖАНРЪТ „НАУЧНА МЕДИЦИНСКА СТАТИЯ“ В БЪЛГАРСКИЯ И АНГЛИЙСКИЯ АКАДЕМИЧЕН ДИСКУРС

ЖАНРЪТ „НАУЧНА МЕДИЦИНСКА СТАТИЯ“ В БЪЛГАРСКИЯ И АНГЛИЙСКИЯ АКАДЕМИЧЕН ДИСКУРС - монография - електронно интерактивно издание на диск

Виж още →
Болести на леките вериги и моноклоналните имуноглобулини

Болести на леките вериги и моноклоналните имуноглобулини

Болести на леките вериги и моноклоналните имуноглобулини - монография

Виж още →
Плеврални изливи

Плеврални изливи

Плеврални изливи - монография - електронно интерактивно издание на диск

Виж още →
Прицелна и имунотерапия при солидни тумори в детската възраст

Прицелна и имунотерапия при солидни тумори в детската възраст

Прицелна и имунотерапия при солидни тумори в детската възраст – монография

Виж още →
Medical discourse – implications of inverse translation for the medical research article genre

Medical discourse – implications of inverse translation for the medical research article genre

Medical discourse - implications of inverse translation for the medical research article genre - монография - електронно интерактивно издание на диск

Виж още →
Култура на безопасност в здравеопазването и безопасни здравни грижи

Култура на безопасност в здравеопазването и безопасни здравни грижи

Култура на безопасност в здравеопазването и безопасни здравни грижи – монография

Виж още →
Контрол и моделиране на поведението, страха и тревожността в детската дентална практика

Контрол и моделиране на поведението, страха и тревожността в детската дентална практика

Контрол и моделиране на поведението, страха и тревожността в детската дентална практика - монография

Виж още →
Физиологична хипертрофия на миокарда и механизми на кардиопротекция

Физиологична хипертрофия на миокарда и механизми на кардиопротекция

Физиологична хипертрофия на миокарда и механизми на кардиопротекция – монография

Виж още →
Измерване на качеството на живот при хронични заболявания (захарен диабет) – част 2

Измерване на качеството на живот при хронични заболявания (захарен диабет) – част 2

Измерване на качеството на живот при хронични заболявания (захарен диабет) - част 2 – монография

Виж още →
Остър корем

Остър корем

Остър корем - монография - електронно интерактивно издание на диск

Виж още →
Kомуникативни, хуманитарни и социални умения

Kомуникативни, хуманитарни и социални умения

Kомуникативни, хуманитарни и социални умения - монография - електронно интерактивно издание на диск

Виж още →
Лапароскопски ингвинални херниопластики

Лапароскопски ингвинални херниопластики

Лапароскопски ингвинални херниопластики – монография

Виж още →
Усложнения от страна на протективната илеостомия при ниски ректални резекции

Усложнения от страна на протективната илеостомия при ниски ректални резекции

Усложнения от страна на протективната илеостомия при ниски ректални резекции – монография

Виж още →
Aortic diseases

Pin It on Pinterest