Page 3 - РЕЗЮМЕТА - ДНИ НА МЕДИЦИНСКАТА НАУКА 2019
P. 3

ПОСВЕТЕНИ НА ХУМАННОСТТА
                  DEDICATED TO HUMANITY

            ДНИ НА МЕДИЦИНСКАТА НАУКА


              DAYS OF MEDICAL SCIENCE                РЕЗЮМЕТА               ABSTRACTS           Аудиторен комплекс | Auditorium complex
                 Пловдив | Plovdiv
                   30.03.2019
   1   2   3   4   5   6   7   8