A Textbook of Oral and Maxillofacial Surgery

A Textbook of Oral and Maxillofacial Surgery

A Textbook of Oral and Maxillofacial Surgery

За изданието

Автор: Петя Печалова, Димитър Атанасов, Цветан Цветанов
Заглавие: A Textbook of Oral and Maxillofacial Surgery
Страници: 331; Формат: A4
ISBN: 978-619-237-002-2

Излезе от печат първият англоезичен учебник по Орална и лицевочелюстна хирургия на Катедрата по орална хирургия при ФДМ-Пловдив.
Съдържанието на учебника следва програмата, по която се обучават студентите в 4 и 5 курс. Обхванати са всички важни заболявания с тяхната диагностика и лечение: възпалителни, включително и СПИН, кисти на челюстите и меките тъкани, заболявания на ТМС, заболявания на слюнчените жлези, заболявания на лицевите нерви, л.ч. травматология, преканцерози, доброкачествени и злокачествени тумори в л.ч.о., предпротетична хирургия, пародонтална хирургия, принципи на пластичната хирургия, вродени цепковидни дефекти на л.ч.о.
Това е едно добро помагало за студентите и денталните лекари ползващи английски език.

Pin It on Pinterest