Университетска книжарница

Книжарницата е част от структурата на Медицински университет – Пловдив, като самата тя разполага с богата гама от издания, както в книжния така и в електронния сектор.

В нея се продават предимно изданията изработени от Университетския издателски център към Медицински университет – Пловдив. В голямата си част тематиката е с медицинска насоченост като запълва нуждите от качествена, съвременна учебна и научна литература, търсена от кандидат-студенти, студенти и академичен състав.

Освен богатата научна и учебна литература в нея може да намерите набор от дребни канцеларски материали от първа необходимост, както и брандирани рекламни материали на Медицински университет – Пловдив. Налична е и услугата за ксерокопиране.

Отличителният белег на университетската книжарница е нейното удобно и централно разположение на партерния етаж на входа на модерния и новоизграден Студентски информационен център, намиращ се непосредствено на бул. „Васил Априлов“, с което се осигурява нейната лесна достъпност. В нея може да намерите учтиво и компетентно обслужване. Заповядайте!

Адрес:
Пловдив 4002, бул. “В. Априлов“ № 15А
на входа на сградата на Студентски информационен център
Мобилен тел.:
+359 888 491 994
Работно време:
понеделник – петък, 8:00 ч. – 16:00 ч

Университетска книжарница, Медицински университет - Пловдив

Адрес: Пловдив 4002, бул. “В. Априлов“ № 15А, в сградата на Студентски информационен център
Мобилен тел.: +359 888 491 994
Работно време книжарница: понеделник - петък, 8:00 ч. – 16:00 ч.

Издателство, Медицински университет - Пловдив

Пловдив 4002, бул. “В. Априлов“ № 15А
Тел.: +359 32 200 600
E-mail: mu.preprint@gmail.com

Печатна база, Медицински университет - Пловдив

Пловдив, 4000, бул. „Христо Ботев“ № 3

Тел.: +359 32 200 820

При въжможност да посетите нашата книжарнижа заповядайте на място, където може да разгледате изданията ни на живо, да получите справка за цена, за наличности и да закупите желано от Вас издание/я.

Адрес: гр. Пловдив, 4002, бул. “В. Априлов“ № 15А – разположена е във входа в новоизградения Студентски информационен център намиращ се на булеварда.

На телефона на Нашата университетска книжарница: +359 888 49 19 94 от понеделник до петък в интервала 8:00 ч. – 16:00 ч., може да направите справка за наличност, цена и/или поръчка на желаното/ите от Вас издание/я и да ги получите чрез куриер.

Приемане на поръчки по телефон: понеделник – петък, 8:00 ч. – 16:00 ч.

Pin It on Pinterest

Share This