Новини

Издателски план 2024

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Информираме Ви, че одобрените заявки за издателска дейност през 2024 г. са представени в годишния Утвърден издателски план за 2024 г. - учебна дейност и годишния Утвърден издателски план за 2024 г. - научна дейност.  Информация за него може да...

повече информация

Издателски план 2023

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Информираме Ви, че одобрените заявки за издателска дейност през 2023 г. са представени в годишния Утвърден издателски план за 2023 г. - учебна дейност и годишния Утвърден издателски план за 2023 г. - научна дейност. Информация за него може да намерите...

повече информация

Издателски план 2022

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Информираме Ви, че одобрените заявки за издателска дейност през 2022 г. са представени в годишния Утвърден издателски план за 2022 г. - учебна дейност и годишния Утвърден издателски план за 2022 г. - научна дейност. Информация за него може да намерите...

повече информация

Справочник за следдипломно обучение ВСД – 2022

Справочник за следдипломно обучение високоспециализирани дейности в Медицински университет – Пловдив - за 2022 година. Справочник за следдипломно обучение съдържа актуални указания за кандидатстващите относно нужните документи за дадено обучение, както и указания за...

повече информация

План-разписание курсове СДО – 2022

Разгледайте план-разписание курсове СДО и индивидуална специализация на висшите медицински кадри през 2022 г. Справочникът съдържа актуалните курсове за 2022 г. с информация/анотация за всеки един от тях, с отговорник, изисквания за постъпване, информация за кого са...

повече информация

НАРЪЧНИК НА СТУДЕНТА – ПЪРВОКУРСНИК 2021/2022

НАРЪЧНИК НА СТУДЕНТА – ПЪРВОКУРСНИК 2021/2022 | …или как да оцелеем в МУ – Пловдив Онлайн електронно интерактивно издание на наръчника предназначен за студентите пъвокурсници на МУ – Пловдив . Може да намерите електронното издание на НАРЪЧНИК НА СТУДЕНТА –...

повече информация

Издателски план 2021

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Информираме Ви, че одобрените заявки за издателска дейност през 2020 г. са представени в годишния Утвърден издателски план за 2021 г. - учебна дейност и годишния Утвърден издателски план за 2020 г. - научна дейност. Информация за него може да намерите...

повече информация

План-разписание курсове СДО – 2021

Разгледайте план-разписание курсове СДО и индивидуална специализация на висшите медицински кадри през 2021 г. Справочникът съдържа актуалните курсове за 2021 г. с информация/анотация за всеки един от тях, с отговорник, изисквания за постъпване, информация за кого са...

повече информация

Справочник за следдипломно обучение – 2021

Справочник за следдипломно обучение високоспециализирани дейности в Медицински университет – Пловдив - за 2021 година.Справочник за следдипломно обучение съдържа актуални указания за кандидатстващите относно нужните документи за дадено обучение, както и указания за...

повече информация

НАРЪЧНИК НА СТУДЕНТА – ПЪРВОКУРСНИК 2020/2021

НАРЪЧНИК НА СТУДЕНТА – ПЪРВОКУРСНИК 2020/2021 | …или как да оцелеем в МУ – ПловдивОнлайн електронно интерактивно издание на наръчника предназначен за студентите пъвокурсници на МУ – Пловдив .Може да намерите електронното издание на НАРЪЧНИК НА СТУДЕНТА – ПЪРВОКУРСНИК...

повече информация

Издателски план 2020

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Информираме Ви, че одобрените заявки за издателска дейност през 2020 г. са представени в годишния Утвърден издателски план за 2020 г. - учебна дейност и годишния Утвърден издателски план за 2020 г. - научна дейност. Информация за него може да намерите...

повече информация

План-разписание курсове СДО – 2020

Разгледайте план-разписание курсове СДО и индивидуална специализация на висшите медицински кадри през 2020 г. Справочникът съдържа актуалните курсове за 2020 г. с информация/анотация за всеки един от тях, с отговорник, изисквания за постъпване, информация за кого са...

повече информация

Издателски план 2019

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Информираме Ви, че одобрените заявки за издателска дейност през 2019 г. са представени в годишния Утвърден издателски план за 2019 г. - учебна дейност и годишния Утвърден издателски план за 2019 г. - научна дейност. Информация за него може да намерите...

повече информация

План-разписание курсове СДО – 2019

Разгледайте план-разписание курсове СДО и индивидуална специализация на висшите медицински кадри през 2019 г. Справочникът съдържа актуалните курсове за 2019 г. с информация/анотация за всеки един от тях, с отговорник, изисквания за постъпване, информация за кого са...

повече информация

Справочник за следдипломно обучение – 2019

Справочник за следдипломно обучение високоспециализирани дейности в Медицински университет – Пловдив - за 2019 година.Справочник за следдипломно обучение съдържа актуални указания за кандидатстващите относно нужните документи за за дадено обучение, както и указания за...

повече информация

Guide for first-year students 2018/2019

Издание на английски език на:"НАРЪЧНИК НА СТУДЕНТА – ПЪРВОКУРСНИК 2018/2019 …ИЛИ КАК ДА ОЦЕЛЕЕМ В МУ – ПЛОВДИВ от студенти за студенти 2018 г.""GUIDE FOR FIRST-YEAR STUDENTS 2018/2019 OR HOW TO SURVIVE IN MU – PLOVDIV From students to students 2018" Find the e-version...

повече информация

Наръчник на първокурсника 2018/2019

Наръчник на първокурсника 2018/2019 - електронни издание на книжка предназначена от и за студентите пъвокурсници на МУ-Пловдив. НАРЪЧНИК НА СТУДЕНТА – ПЪРВОКУРСНИК 2018/2019 …ИЛИ КАК ДА ОЦЕЛЕЕМ В МУ – ПЛОВДИВ от студенти за студенти 2018 г. Може да намерите...

повече информация

Сборник статии Национална научна конференция “15 години фармация в МУ – Пловдив”

Сборник статии от Национална научна конференция “15 години фармация в Медицински университет – Пловдив” – 01-03 юни 2018, гр. ДевинПод редакцията на проф. д-р Людмил Пейчев Пейчев, дм, мзмЕлектронно издание:ISBN 978-619-237-013-8 (CD)ISBN 978-619-237-014-5...

повече информация

Pin It on Pinterest

Share This