За нас

Университетско издателство
Медицински университет – Пловдив
Пловдив 4002, бул. “В. Априлов“ № 15А
в сградата на Аудиторен комплекс
Тел.: +359 32 200 600 / E-mail: mu.preprint@gmail.com

Книжарница, МУ - Пловдив
Пловдив 4002, бул. “В. Априлов“ № 15А
в сградата на Студентски информационен център
Мобилен тел.: +359 888 491 994
Работно време книжарница: понеделник - петък, 8:00 ч. – 16:00 ч

Печатна база, МУ - Пловдив
Пловдив, 4000, бул. "Христо Ботев" № 3
Факултет по дентална медицина
Тел.: +359 32 200 820

Обща информация и дейност на отдела

Отдел „Учебна и научна документация“ (ОУНД)

Главната цел на отдел „Учебна и научна документация“ е ефективното използване на съвременните технологии за повишаване качеството на образованието, обогатяване на учебното съдържание и въвеждане на иновационни образователни технологии и методи в учебния процес. ОУНД осигурява ефективно, съвременно и качествено обучение на студентите и докторантите, свързано с унифициране на образованието с европейските изисквания, лесен и бърз достъп на всички обучавани до информация и знания.

Ръководител на отдела е инж. Кирил Кираджиев.

Oтдел „Учебна и научна документация“ изпълнява следните основни специализирани функции:

Извършва предпечатна подготовка на научната продукция с последващо отпечатване на:

 • Дисертации
 • Автореферати
 • Покани
 • Научни и информационни постери и плакати
 • Сборници
 • Учебници
 • Тестове
 • Резюмета
 • Програми
 • Монографии
 • Университетски вестник на МУ – Пловдив
 • Други учебни, медицински пособия и издания свързани с учебната и научна дейност в Медицински университет-Пловдив;

Мултимедийна подготовка на лекции, компютърни презентации за учебния процес;
Регистрира, съхранява и предоставя в различен илюстративен вид всякаква медицинска, научна и друга информация;
Обслужване организационно-методическата, научната, учебната и административно-стопанската дейност на Университета.

Структурата на ОУНД се състои от следните специализирани звена:

 1. Предпечатна подготовка – Предпечат
 2. Печатна база
 3. Копирно звено
 4. Фото и видео заснемане и трансформация във файлови формати – Фотоцентър

Колективът на отдел „Учебна и научна документация“ се състои от 15 висококвалифицирани в своята област специалисти – инженери, дизайнери и фотографи както и опитни издателски работници, които обслужват всички дейности в ОУНД и постигат професионални резултати. Отделните структури се помещават в Аудиторен комплекс на МУ-Пловдив и Факултет по Дентална медицина.

 1. В Предпечата към отдел „Учебна и научна документация“ работи екип от висококвалифицирани инженери и дизайнери, с дългогодишен опит в областта, които извършват професионална предпечатна подготовка и изработване на информационни, научни и учебни материали, посредством модерна компютърна техника и софтуерни продукти. Предпечата на отдела е разположен на 2-ри и 3-ти етаж на Аудиторен комплекс МУ-Пловдив.

Звеното за предпечат разполага със следната печатна техника:

 • Цветен широкоформатен плотер
 • Цветни/чернобяли копир/принтер/скенер машини
 • Цветни лазерни принтери
 1. Печатната база в Медицинския университет – Пловдив е структурно звено в отдел „Учебна и научна документация“. Печатната база е разположена в помещение на Факултет по Дентална медицина. Екип от опитни издателски работници и технически специалисти се грижи за качеството на изданията.

Печатната база разполага с:

 • Цифрова печатна машина с капацитет 8000 страници на час
 • Фрикционен колатор
 • Книговезки ножове
 • Машини за подвързване – с термо лепило и тел

Печатната база е динамично развиваща се, съчетаваща придобития многогодишен опит с предимството на иновациите. Екипът работи професионално, за да е в състояние да задоволи нарастващите изисквания. Приоритети са високото качество и прецизността при изпълнение.

През последните 5 години са подготвени и отпечатани общо над 100 000 тираж от учебни пособия (учебници, помагала, тестове, и др. учебни медицински пособия) и над 1500 тираж пособия за научна работа.

 1. В копирния център се копират тестове, документация за проекти, обществени поръчки, ISO, акредитации, преснимане на стари учебни книги и подвързване с цел съхраняване и използване, размножаване на документации за конгреси и научни сбирки. Копирният център е разположен на 1-ви етаж на Аудиторен комплекс МУ-Пловдив.

Копирния център разполага със следната техника:

 • Цветни/чернобяли копир/принтер/скенер машини
 • Машина за подвързване
 • Машина за ламиниране

Извършва се отпечатване, изрязване, ламиниране и подвързване със спирала на различни видове материали в различни размери и формати. Обемът на дейността е около 100 000 страници годишно.

 1. Във Фотоцентъра към отдел „Учебна и научна документация“ работят дипломирани специалисти фотографи, с творческо мислене, солидна техническа подготовка в областта на фотографията и естетичен усет. Извършват професионално фото и видеозаснемане на обекти, университетски студентски и научни събития и прояви. Голяма част от заснетите кадри се публикуват в научни списания у нас и в чужбина. Фотоцентърът е разположен на 1-ви етаж на Аудиторен комплекс МУ-Пловдив

Фотоцентърът разполага с:

 • Професионални цифрови фотоапарати
 • Цифрови видеокамери

При обработка на видео материалите се използва лицензиран софтуерен продукт за постигане на професионални резултати.

Ръководител Отдел „Учебна и научна документация“

инж. Кирил Кираджиев

инж. Кирил Кираджиев

Ръководител отдел "Учебна и научна документация"

Ел. поща: Kiril.Kiradzhiev@mu-plovdiv.bg

Тел.: + 359 32 200 600

Вътрешен: 2600

Етаж 1 – ФОТОЦЕНТЪР

Надежда Витковска

Надежда Витковска

Фотограф

Ел. поща:

Nadezhda.Vitkovska@mu-plovdiv.bg

Тел.: + 359 32 200 610

Вътрешен: 2610

Ваня Василева

Ваня Василева

Фотограф

Ел. поща:

Vanya.Vasileva@mu-plovdiv.bg

Тел.: + 359 32 200 610

Вътрешен: 2610

Вихър Василев

Вихър Василев

Фотограф, видео заснемане

Ел. поща:

Vihar.Vasilev@mu-plovdiv.bg

Тел.: + 359 32 200 610

Вътрешен.: 2610

Етаж 2 – ПРЕДПЕЧАТ

Николай Пейчев

Николай Пейчев

Дизайнер, печатни издания

Ел. поща:

Nikolay.Peychev@mu-plovdiv.bg

Тел.: + 359 32 200 611

Вътрешен: 2611

Гергана Тодорова

Гергана Тодорова

Дизайнер, печатни издания

Ел. поща:

Gergana.Todorova@mu-plovdiv.bg

Тел.: + 359 32 200 611

Вътрешен: 2611

Галина Георгиева

Галина Георгиева

Дизайнер, печатни издания

Ел. поща:

Galina.Georgieva@mu-plovdiv.bg

Тел.: + 359 32 200 611

Вътрешен: 2611

Етаж 3 – ПРЕДПЕЧАТ

инж. Татяна Боева, дми

инж. Татяна Боева, дми

Експерт предпечатна подготовка

Ел. поща:

Tatyana.Boeva@mu-plovdiv.bg

Тел.: + 359 32 200 601

Вътрешен: 2601

инж. Ваня Янкова

инж. Ваня Янкова

Експерт предпечатна подготовка

Ел. поща:

Vanya.Yankova@mu-plovdiv.bg

Тел.: + 359 32 200 601

Вътрешен: 2601

инж. Пленимира Пленимирова

инж. Пленимира Пленимирова

Експерт предпечатна подготовка

Ел. поща:

Plenimira.Plenimirova@mu-plovdiv.bg

Тел.: + 359 32 200 601

Вътрешен: 2601

Ивелина Димитрова

Ивелина Димитрова

Експерт предпечатна подготовка

Ел. поща:

Ivelina.Dimitrova@mu-plovdiv.bg

Тел.: + 359 32 200 601

Вътрешен: 2601

инж. Борис Атанасов

инж. Борис Атанасов

Експерт предпечатна подготовка

Ел. поща:

Boris.Atanasov@mu-plovdiv.bg

Тел.: + 359 32 200 601

Вътрешен: 2601

ПЕЧАТНА БАЗА ФДМ

Николай Карадимов

Николай Карадимов

Печатна база, Печатар

Ел. поща:

Nikolay.Karadimov@mu-plovdiv.bg

Тел.: + 359 32 200 820

Вътрешен: 2820

Радостин Караманов

Радостин Караманов

Печатна база, Печатар

Ел. поща:

Radostin.Karamanov@mu-plovdiv.bg

Тел.: + 359 32 200 820

Вътрешен: 2820

Жанета Кръстева

Жанета Кръстева

Печатна база, Фотограф

Ел. поща:

Zhaneta.Krasteva@mu-plovdiv.bg

Тел.: + 359 32 200 820

Вътрешен: 2820

Смилен Калофов

Смилен Калофов

Печатна база, Фотограф

Ел. поща:

Smilen.Kalofov@mu-plovdiv.bg

Тел.: + 359 32 200 820

Вътрешен: 2820

Свържете се с нас

3 + 10 =

Pin It on Pinterest

Share This