Дни на медицинската наука 2019 – резюмета

Дни на медицинската наука 2019 – резюмета

Жанр: Сборници
Етикет: Електронни издания
Издател: Медицински университет-Пловдив
Година на издаване: 2019
Формат: A5
Обем: 97

Дни на медицинската наука 2019 - резюмета - проектна сесия

За изданието

РЕЗЮМЕТА – ДНИ НА МЕДИЦИНСКАТА НАУКА 2019

Книжката с абстракти съдържа следните основни раздели на български и английски език:

 • РЕЗЮМЕТА НА ПРОЕКТИ 2014 – 2017
 1. ВЪТРЕУНИВЕРСИТЕТСКА ПРОЕКТНА СЕСИЯ 2014
 2. ВЪТРЕУНИВЕРСИТЕТСКА ПРОЕКТНА СЕСИЯ 2016
 3. ВЪТРЕУНИВЕРСИТЕТСКА ПРОЕКТНА СЕСИЯ „СТАРТ НА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ – 2016“
 4. ВЪТРЕУНИВЕРСИТЕТСКА ПРОЕКТНА СЕСИЯ 2017
 5. ВЪТРЕУНИВЕРСИТЕТСКА ПРОЕКТНА СЕСИЯ „СТАРТ НА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ – 2017“
 • ABSTRACTS PROJECTS 2014 – 2017
 1. INTRAUNIVERSITY PROJECT SESSION 2014
 2. INTRAUNIVERSITY PROJECT SESSION 2016
 3. INTRAUNIVERSITY PROJECT SESSION “START OF DOCTORAL PROGRAMS” 2016
 4. INTRAUNIVERSITY PROJECT SESSION 2017
 5. INTRAUNIVERSITY PROJECT SESSION “START OF DOCTORAL PROGRAMS” 2017

За всеки проект е представена кратка информация включваща темата на проекта, ръководител/и на проекта, цел, резултати, заключения, приложения в практиката, научни публикации, оценка за изпълнението на проекта и друга полезна такава.

Може да намерите електронното издание на РЕЗЮМЕТА – ДНИ НА МЕДИЦИНСКАТА НАУКА 2019 на нашия сайт.

Разгледай онлайн →

Pin It on Pinterest