Философия и въведение в сестринските грижи – 1 част

Философия и въведение в сестринските грижи – 1 част

Философия и въведение в сестринските грижи. Сборник тестови въпроси за медицински сестри и специалисти по здравни грижи – 1 част

За изданието

Автори: Диана Паскалева, Йорданка Цокова, Мариета Тодорова, Океан Костов, Снежана Драгушева, Валентина Лалова, Елена Мерджанова, Недялка Бойчева, Йовка Златанова, Цветомила Вълчева, Светла Иванова, Маргарита Папазова, Даниела Кантарева
Редактор: Даниела Танева
Заглавие: Философия и въведение в сестринските грижи. Тестови въпроси за медицински сестри и специалисти по здравни грижи – 1 част
Страници: 136; Формат: А5
ISBN: 978-619-237-059-6

Сборник тестови въпроси за медицински сестри и специалисти по здравни грижи

ПРЕДГОВОР

Настоящият сборник с тестови въпроси по „Философия и въведение в сестринските грижи“ е предназначен за студентите бакалаври – медицински сестри и акушерки. Съдържа повече от 180 тестови въпроса съобразени с учебната програма на първи курс.

Сборникът се състои от две части.

Първата част е обособена в шест раздела, в които се разглеждат двадесет и осем тематични единици.

Тестовите въпроси са разработени на I-во и II-ро равнище по класификацията на Беспалко.

I-во равнище включва въпроси за различаване с алтернативни отговори /„да – не”, „вярно – грешно”/, ВИФО – тест /въпроси с избор от формулирани отговори/, тестове за класификация.

II-ро равнище-тестове за възпроизвеждане/репродукция, като студентите трябва сами да конструират отговорите си. В наръчника са разработени още тестове за заместване /попълване/ и за конструиране /определение/.

Верните отговори са посочени след всеки тестови въпрос за улеснение на студентите.

Във втората част авторите са изготвили примерен тест от 30 въпроса с посочени верни отговори в края на теста. Чрез него студентите могат да се упражнят и да проверят своите знания.

Към теста е изработен критерий за оценка (МИНК).

От авторите

Pin It on Pinterest