Философия и въведение в сестринските грижи – 2 част

Философия и въведение в сестринските грижи – 2 част

Философия и въведение в сестринските грижи. Tестови въпроси за медицински сестри и специалисти по здравни грижи – 2 част

За изданието

Автори: Даниела Танева, Диана Паскалева, Йорданка Цокова, Мариета Тодорова, Океан Костов, Снежана Драгушева, Валентина Лалова, Елена Мерджанова, Недялка Бойчева, Йовка Златанова, Цветомила Вълчева, Даниела Кантарева, Маргарита Папазова, Светла Иванова
Редактор: Даниела Танева
Заглавие: Философия и въведение в сестринските грижи. Тестови въпроси за медицински сестри и специалисти по здравни грижи – 2 част
Страници: 128; Формат: А5
ISBN: 978-619-237-073-2

Сборник тестови въпроси за медицински сестри и специалисти по здравни грижи

СЪДЪРЖАНИЕ

I раздел. Асептика и антисептика.
Дезинфекция. Даниела Танева
Стерилизация. Даниела Танева
Дезинфекционни разтвори. Даниела Кантарева

II раздел. Приложение на лекарствени средства. Кислородотерапия.
Перорално приложение на лекарствени средства. Йовка Златанова
Приложение на лекарствени средства чрез кожа и лигавици. Йорданка Цокова
Лекарствени средства. Кислородотерапия. Маргарита Папазова
Изписване, получаване, разпределение и съхранение на лекарствата.
Спешен лекарствен шкаф. Цветомила Вълчева

III раздел. Инжекционна техника.
Инжекционно приложение на лекарствени средства. Океан Костов
Подготовка за инжектиране, аспириране на лекарствено средство от ампула, флакон и банка. Океан Костов
Вътрекожна инжекция. Недялка Бойчева
Подкожна инжекция. Мариета Тодорова
Мускулна инжекция. Маргарита Папазова
Венозна инжекция. Мариета Тодорова
Осигуряване траен периферен венозен път. Валентина Лалова
Кожно-диагностични проби. Снежанка Драгушева
Инжекционно приложение на антибиотици. Светла Иванова
Разтваряне и дозиране на антибиотици. Елена Мерджанова

IV раздел. Инфузионна терапия. Хемотрансфузия.
Инфузионна терапия. Диана Паскалева
Подготовка и извършване на венозна инфузия. Валентина Лалова
Трансфузия на кръв и кръвни продукти. Светла Иванова
Подготовка за изследване на кръвни групи. Снежанка Драгушева
Подготовка и извършване на хемотрансфузия. Цветомила Вълчева

V раздел. Лечебно хранене.
Лечебно хранене. Диети. Дияна Паскалева
Хранене на тежко болен. Поставяне на сонда. Хранене със сонда. Требвателен лист. Йовка Златанова

VI раздел. Лечебни процедури
Физиолечебни процедури в сестринската практика. Даниела Кантарева
Сестрински грижи за болен с треска. Елена Мерджанова
Клизми. Грижи за болен с метеоризъм. Недялка Бойчева
Подготовка за извършване на очистителна клизма. Поставяне на газова тръба. Йорданка Цокова
Примерен изпитен тест
Отговори на примерен изпитен тест
Скала за оценяване

Pin It on Pinterest