HIV/AIDS съвременни проблеми. Екзотични инфекциозни и паразитни заболявания

HIV/AIDS съвременни проблеми. Екзотични инфекциозни и паразитни заболявания

Жанрове: Сборници, Юбилейни издания
Етикети: Други, Електронни издания, Научна дейност
Издател: Медицински университет - Пловдив
Година на издаване: 2019
Формат: А4
Обем: 105
ISBN: 9786192370442

Сборник статии (на CD), VII НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ HIV/AIDS И КО-ИНФЕКЦИИ. ЕКЗОТИЧНИ ИНФЕКЦИОЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ, 21-23 юни 2019 г., Цигов чарк

За изданието

Редактор: проф. д-р Марияна Стойчева Въртигова, дмн
Заглавие: HIV/AIDS съвременни проблеми. Екзотични инфекциозни и паразитни заболявания – Сборник статии
VII НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ HIV/AIDS И КО-ИНФЕКЦИИ. ЕКЗОТИЧНИ ИНФЕКЦИОЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ, 21-23 юни 2019 г., Цигов чарк
Страници: 105; Формат: А4
ISBN: 978-619-237-044-2

Електронно интерактивно издание на диск (CD)

Съдържание

 • ВЕКТОРНО-ПРЕНОСИМИ ПАРАЗИТНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ В БЪЛГАРИЯ (2014 – 2018 Г.)
  Р. Харизанов, И. Кафтанджиев, И. Райнова, Н. Цветкова, Р. Борисова, А. Иванова, М. Виденова
  VECTOR-BORNE PARASITIC DISEASES IN BULGARIA 2014 – 2018
 • КОНСТАНТИН Н. МАРКОВ (1878 – 1957) – ПАТРИАРХ НА БЪЛГАРСКАТА МАЛАРИОЛОГИЯ
  Д. Вучев
  KONSTANTIN N. MARKOV (1878 – 1957) – THE PATRIARCH OF BULGARIAN MALARIOLOGY
 • NESTED MULTIPLEX PCR ЗА ВИДОВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРИЧИНИТЕЛИТЕ НА ТРИХИНЕЛОЗНИ ВЗРИВОВЕ В БЪЛГАРИЯ (ЯНУАРИ – ФЕВРУАРИ, 2019 ГОД.)
  А. Иванова, Н. Цветкова, И. Райнова, Р. Борисова, М. Виденова, Р. Харизанов, И. Кафтанджиев
  NESTED MULTIPLEX PCR FOR SPECIES IDENTIFICATION OF CAUSATIVE AGENTS OF TRICHINELLOSIS OUTBREAKS IN BULGARIA (JANUARY-FEBRUARY 2019)
 • ПЕРИОРБИТАЛНА ДИРОФИЛАРИОЗА – ДВА СЛУЧАЯ В ПЛЕВЕНСКИ РЕГИОН
  С. Мургова, Л. Стоянов, М. Лалев, К. Вълчева, И. Ангелов, Й. Йорданов
  PERIORBITAL DIROFILARIASIS – TWO CASES IN THE PLEVEN REGION
 • РЕДКИ ХЕЛМИНТОЗИ – НЕМАТОДОЗИ – СТРОНГИЛОИДОЗА И ГОНГИЛОНЕМАТОЗА
  М. Томова, Д. Вучев, Г. Попова
  RARE HELMINTH INFECTIONS – NEMATODES – STRONGYLOIDOSIS AND GONGYLONEMATOSIS
 • СЛУЧАЙ НА ОЧНА ТОКСОКАРОЗА
  М. Даракчиева, Р. Харизанов, Х. Илиева
  CASE OF OCULAR TOXOCARIASIS
 • РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА HBV И HCV СРЕД ПАЦИЕНТИ НА ХЕМОДИАЛИЗА
  A. Гоцева, Д. Велчева, Г. Попов
  PREVALENCE OF HBV AND HCV AMONG PATIENTS ON HEMODIALYSIS
 • ПРОУЧВАНЕ ВЪРХУ ЧРЕВНИТЕ ПРОТОЗООЗИ И ХЕЛМИНТОЗИ ЗА ЕДНОГОДИШЕН ПЕРИОД – 2018 ГОДИНА, В РЕГИОНА НА ПЛОВДИВ
  К. Енева, А. Масарлиева, Г. Попова-Даскалова
  A STUDY ON INTESTINAL PROTOZOAN AND HELMINTH INFECTIONS FOR A ONE-YEAR PERIOD – 2018, IN THE REGION OF PLOVDIV
 • РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ХЕПАТИТ Е ВИРУСНА ИНФЕКЦИЯ СРЕД ПАЦИЕНТИ НА ХЕМОДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ В ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
  Пишмишева М., П. Шиков, Е. Голкочева-Маркова, Ст. Коцев, Е. Насева, Н. Ватев, Р. Аргирова
  PREVALENCE OF HEV AMONG PATIENTS ON HEMODIALYSIS IN PAZARDZHIK REGION
 • ДВУСТРАНЕН ПРЕСЕПТАЛЕН ЦЕЛУЛИТ ПРИ ВАРИЦЕЛА КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
  Коцев Ст. , Ц. Кавръкова, М. Карамишева, И. Иванов, Кр. Петева, М. Пишмишева
  BILATERAL PRESEPTAL CELLULITIS IN CHICKENPOX
 • ПРИЛОЖЕНИЕ НА ХЕМИЛУМИНИСЦЕНТЕН И ИНДИРЕКТЕН ИМУНОФЛУОРЕСЦЕНТЕН МЕТОД В ДИАГНОСТИКАТА НА COXIELLA BURNETII
  Д. Велчева, З. Младенова, А. Гоцева, Г. Попов
  ASSESSMENT OF CHEMILUMINESCENCE IMMUNOASSAY AND INDIRECT IMMUNOFLUORESCENT ASSAY IN THE DIAGNOSTICS OF COXIELLA BURNETII
 • TORCH СИНДРОМ ПРИ ЖЕНИ В РЕПРОДУКТИВНА ВЪЗРАСТ
  З. Младенова, Я. Славейкова, Д. Велчева
  TORCH INFECTIONS IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE
 • КОЖНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ С АТИПИЧНА ПРОЯВА ПРИ HIV-ИНФЕКТИРАНИ ПАЦИЕНТИ
  Н. Янчева-Петрова, Р. Гроздева, Д. Страшимиров, А. Тимчев, И. Еленков
  SKIN DISEASES WITH ATYPICAL CLINICAL MANIFESTATION IN HIV-INFECTED PATIENTS
 • KРИПТОКОКОВ МЕНИНГИТ ПРИ ХИВ(+) ПАЦИЕНТ (КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ)
  Т. Велянова, И. Балтаджиев, А. Динева, П. Василев, И. Алексиев, М. Мурджева, М. Стойчева
  CASE REPORT: CRYPTOCCOCAL MENINGITIS IN HIV + PATIENT
 • ВАКСИНО-ПРЕДОТВРАТИМИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРИ ХИВ(+) ЛИЦА
  Ватев Н.
  VACCINE-PREVENTABLE DISEASES IN HIV (+) PERSONS
 • ВНЕСЕН СЛУЧАЙ НА ДЕНГА СЛЕД ПОСЕЩЕНИЕ В ТАЙЛАНД
  П. Василев, Т. Велянова, П. Аргирова, С. Златанова, И. Балтаджиев, И. Христова, М. Стойчева
  IMPORTED DENGUE FEVER, AFTER A VISIT IN THAILAND (CASE REPORT)

Pin It on Pinterest