Измерване на качеството на живот при хронични заболявания (захарен диабет) – част 2

Измерване на качеството на живот при хронични заболявания (захарен диабет) – част 2

Автор:
Жанр: Монографии
Етикет: Научна дейност
Издател: Медицински университет - Пловдив
Година на издаване: 2020
Формат: А5
Обем: 149
ISBN: 9786192370671

Измерване на качеството на живот при хронични заболявания (захарен диабет) - част 2 – монография

За изданието

Автор: Боряна Левтерова
Заглавие: Измерване на качеството на живот при хронични заболявания (захарен диабет) – част 2
Страници: 149; Формат: А5
ISBN: 978-619-237-067-1

УВОД

Във втората част на монографията „Измерване на качеството на живот при хронични заболявания“ се предоставя подробна информация за водещи въпросници, измерващи специфичното качество на живот при захарен диабет тип 1 и тип 2. Проследява се еволюцията на идеите за качество на живот и качество на живот свързано със здравето при захарен диабет, както и различните методи за тяхната оценка.

В научната литература самооценката за качество на живот се оказва много по-мощен предиктор за търсене на медицински услуги, заболеваемост и смъртност, в сравнение с много обективни изследвания на здравето. Измерването на качеството на живот при хронични заболявания позволява да се оцени по научен път влиянието му върху здравето на пациента, отивайки далеч отвъд старата парадигма, която е ограничена само до това, което може да се види под „микроскоп”. Книгата има за цел да послужи като ръководство за избор на най-подходящ инструмент за измерване на качеството на живот, свързано със здравето на пациентите със захарен диабет.

В следващите глави се представя селекция от водещи методи за самооценка на здравното състояние, каквито са съобщени (докладвани) от пациента оценки за здравен ефект (резултат) (Patient-Reported Outcome Measures, PROMs). Описанията на инструментите са подробни, с препратки към авторите на въпросника и техния адрес. Това позволява на клиницисти и изследователи да изберат най-подходящия въпросник за тяхното проучване, осигурявайки международна валидност и сравнимост на получените резултати.

Pin It on Pinterest