Контрол и моделиране на поведението, страха и тревожността в детската дентална практика

Контрол и моделиране на поведението, страха и тревожността в детската дентална практика

Автори: ,
Жанр: Монографии
Етикет: Научна дейност
Издател: Медицински университет - Пловдив
Година на издаване: 2020
Формат: А5
Обем: 200
ISBN: 9786192370589

Контрол и моделиране на поведението, страха и тревожността в детската дентална практика - монография

За изданието

Автори: Мария Шиндова, Ани Белчева-Криворова
Заглавие: Контрол и моделиране на поведението, страха и тревожността в детската дентална практика
Страници: 200; Формат: А5
ISBN: 978-619-237-058-9

ВЪВЕДЕНИЕ

Много деца възприемат посещението при денталния лекар като стресово преживяване. Трудностите при работата и страхът са често срещано явление при ежедневното дентално лечение на деца и подрастващи. Преживяванията при посещението при дентален лекар в различните периоди от детското развитие са от определящо значение за отношението на детето – пациент към лечението въобще и успеха при бъдещи интервенции.

Голям брой изследвания представят идеята „порочен кръг“‚ като механизъм за възникване и развитие на дентален страх и тревожност, представяйки съществуващите връзки между отделните фактори в етиологията им. Задължително условие за успеха на работата на детския дентален лекар е познаването на множеството етиологични фактори за денталния страх и тревожност и взаимодействието помежду им. Трите основни детерминанти, които ги описват са персонални, социални и дентални фактори.

Непрекъснатото усъвършенстване на технологиите през последните години създава предпоставки за обективизиране на оценката на денталната тревожност и поведението на децата. Използването на съвременни методи едновременно с познатите досега достоверни способи осигурява интердисциплинарен и комплексен подход при идентифицирането на проблемните пациенти от лекаря в дентална среда.

Успехът на денталното лечение при деца зависи не само от уменията на денталния лекар, но и от неговата способност да спечели и запази сътрудничеството на пациента. Съществуват много техники за предотвратяване на появата на трудности при управление на поведението на пациенти с дентален страх, тревожност и фобия. Тяхната ефективност обаче е различна в различните възрастови периоди от детското развитие. Прилагането на подходяща за възрастта и степента на дентална тревожност техника за повлияване поведението на детето осигурява по-лесно и ефективно лечение при следващото посещение.

Съвременните изследвания акцентират върху изпитана болка по време на дентално лечение като водещ фактор за възникването и задълбочаването на денталната тревожност според „порочния кръг на тревожността“. Концепциите в съвременната дентална медицина представят нови алтернативни методи за лечението на зъбния кариес и неговите усложнения, които са по-безболезнени и по-добре се приемат от пациента. Използването на Er:YAG лазер може да бъде важен „инструмент“ при лечение на зъбен кариес при деца и пациенти с повишена тревожност. Прилагането му оказва положително влияние върху преживяванията, като дава възможност да се избегне употребата на конвенционалните ротационни инструменти и използването на локална анестезия. Създаването на нови и адаптирането на съществуващите вече техники за повлияване на поведението на детето при прилагането на тези нови методи за лечение поставя пред денталния лекар редица предизвикателства, чието решаване тепърва предстои.

В монографията е представена преобладаващата част от съвременните научни данни и тенденции, отнасящи се до емоционалното и поведенческо повлияване на пациентите в детска възраст при дентално лечение. Прави се опит за пълно представяне и обобщение на информацията относно механизмът и факторите за развитие на дентална тревожност и страх, методите и скалите за тяхната оценка, нефармакологичните техники за повлияване на поведението и възможностите за алтернативно лечение при тревожни пациенти. Въз основа на подробния научен материал се извеждат и препоръки за повлияване на пациентите в детска възраст при дентално лечение, насочени към родителите, денталните лекари и техния екип.

Pin It on Pinterest