Лапароскопски ингвинални херниопластики

Лапароскопски ингвинални херниопластики

Автор:
Жанр: Монографии
Етикет: Научна дейност
Издател: Медицински университет - Пловдив
Година на издаване: 2021
Формат: А5
Обем: 128
ISBN: 9786192370763

Лапароскопски ингвинални херниопластики – монография

За изданието

Автор: Ганчо Костов
Заглавие: Лапароскопски ингвинални херниопластики
Страници: 128; Формат: A5
ISBN: 978-619-237-076-3

ВЪВЕДЕНИЕ

В последните десетилетия лапароскопският подход се превърна в златен стандарт при лечението на коремните заболявания. Този бум на мининвазивните техники е свързан с предимствата, които притежават пред конвенционалните подходи, а именно:

По-добрата и детайлна визуализация на структурите по време на интервенцията с възможност за зумиране, по-малката травматичност, която води разбира се до по-кратък болничен престой, по-малка необходимост от обезболяващи средства, по-бързо възстановяване на дневните активности на пациента и съответно ранното му връщане на работа, сигнификантно намаляване честотата на раневите усложнения и рецидивите. Не без значение са и подобрените козметични резултати асоциирани с използваните мини разрези.

Разбира се не могат да не се споменат и възможните негативи, като основен е липсата на тактилно усещане, трудното възприемане на лапароскопската анатомия в началото и значително дългата крива на обучение, използването на скъпоструващите консумативи, необходимостта от добре подготвен и трениран екип.

Въпреки изброените отрицателни аспекти на този вид хирургични намеси, те отдавна са доказали своята ефективност, а и предимствата им ги правят предпочитани от пациентите.

Тази тенденция не подминава и една от най-често срещаните оперативни намеси в коремната хирургия, а именно лечението на херниалните дефекти на коремната стена и в частност третирането на ингвиналните хернии. През последните години с натрупването на достатъчно опит и познания за лапароскопската анатомия на ингвиналната област е сериозен дела на мининвазивните херниопластики изпълнавяни трансперитонеално (ТАРР) или преперитонеално (ТЕР) с последващо покриване на херниалния дефект с меш. Вариабилността в избора на мешове и методите за фиксирането им, или тяхното нефиксиране се определят от личните предпочитания на хирурзите.

Неимоверно тези нови методики дадоха нов тласък в развитието на лапароскопската хирургия и предоставиха възможност за подобряване на оперативните резултати при третирането на тази често срещана хирургична патология.

Pin It on Pinterest