Лекционен курс по материалознание за лекари по дентална медицина

Лекционен курс по материалознание за лекари по дентална медицина

Автори: ,
Жанр: Учебници
Етикети: Електронни издания, Студенти, Учебна дейност
Издател: Медицински университет - Пловдив
Година на издаване: 2021
Формат: A4
Обем: 184
ISBN: 9786192370824

Лекционен курс по материалознание за лекари по дентална медицина - електронно интерактивно издание на диск (CD)

За изданието

Автори: Диян Славчев, Таня Божкова
Заглавие: Лекционен курс по материалознание за лекари по дентална медицина
Страници: 184; Формат: A4
ISBN: 978-619-237-082-4

Електронно интерактивно издание на диск

ОТ АВТОРИТЕ

Още от зората на зараждането на човечеството възникват дейности, които изискват специални материали. Познаването на техните свойства, улеснява и подобрява дейността на хората през годините.

В различните периоди на човешката еволюция, необходимостта от познаването на материалите използвани от различни професии нараства. Многообразието на различни професии, налага и формирането на специални отрасли на познаване на материалите.

Една от най-динамично развиващите се професии в днешно време, изискваща огромен потенциал на познаване на използваните материали е денталното материалознание. В този предмет се обединяват многобройни специфични познания с енциклопедичен характер, пречупени през призмата и потребностите на денталната практика.

Предлаганият „Лекционен курс по дентално материалознание за лекари по дентална медицина“, няма за цел да измести основните литературни източници, монографии, учебници и помагала, създадени от доказани преподаватели по дисциплината, с дългогодишен труд и многобройни познания.

Целта на предложения труд е да акцентира на основни понятия и материали използвани в денталната медицина, давайки основни познания по предмета, като се позовава на основните източници предложени за самоподготовка. Настоящото пособие е съобразено изцяло с преподавания лекционен курс по дентално материалознание към Катедра по протетична дентална медицина на ФДМ – Пловдив и съобразено с настоящия конспект по „Дентално материалознание“.

Лекционният курс по „материалознание за лекари по дентална медицина“ е още едно средство за повишаване на знанията в усвояването на не леката дисциплина.

Авторите с благодарност ще приемат предложения за включване на допълнителни пояснения по предложените проблеми, както и коригиране на евентуални допуснати неточности.

Pin It on Pinterest