Наука и младост 2017 (допълнение 1) Хирургия, но не само

Наука и младост 2017 (допълнение 1) Хирургия, но не само

Наука и младост 2017 (допълнение 1) Хирургия, но не само – Сборник пълнотекстови доклади от научна сесия за студенти и млади учени

За изданието

Заглавие: Наука и младост 2017 (допълнение 1) Хирургия, но не само – Сборник пълнотекстови доклади от научна сесия за студенти и млади учени
Редактори: доц. д-р Иван Новаков, дм, дмн; проф. д-р Виктория Сарафян, дм, дмн; доц. д-р Делян Делев, дм; доц. д-р Илия Костадинов, дм
Страници: 137; Формат: А4
ISSN 1314-9229

Pin It on Pinterest