Основи на стереотактичната радиохирургия при краниални и екстракраниални туморни формации

Основи на стереотактичната радиохирургия при краниални и екстракраниални туморни формации

Автор:
Жанр: Монографии
Етикети: Електронни издания, Научна дейност
Издател: Медицински университет - Пловдив
Година на издаване: 2022
Формат: А4
Обем: 133
ISBN: 9786192370916

Основи на стереотактичната радиохирургия при краниални и екстракраниални туморни формации - електронно интерактивно издание на диск (CD)

За изданието

Автор: Веселин Попов
Заглавие: Основи на стереотактичната радиохирургия при краниални и екстракраниални туморни формации
Страници: 133; Формат: A4
ISBN: 978-619-237-091-6

Електронно интерактивно издание на диск

Съдържание

ГЛАВА I. РАДИОБИОЛОГИЧНИ И ФИЗИЧНИ АСПЕКТИ НА РАДИОХИРУРГИЯТА

 1. ИСТОРИЧЕСКИ ПОГЛЕД
 2. РАДИОБИОЛОГИЯ НА РАДИОХИРУРГИЯТА
 3. ФИЗИЧНИ АСПЕКТИ НА РАДИОХИРУРГИЯТА

ГЛАВА II. РАДИОХИРУРГИЯ ПРИ ИНТРАКРАНИАЛНИ ФОРМАЦИИ

 1. МОЗЪЧНИ МЕТАСТАЗИ
 2. МЕНИНГИОМИ
 3. АДЕНОМИ НА ХИПОФИЗАТА
 4. АРТЕРИО-ВЕНОЗНИ МАЛФОРМАЦИИ (АВМ)
 5. ВЕСТИБУЛАРНИ ШВАНОМИ (АКУСТИЧЕН НЕВРИНОМ)
 6. ТРИГЕМИНАЛНА НЕВРАЛГИЯ

ГЛАВА III. РАДИОХИРУРГИЯ ПРИ ЕКСТРАКРАНИАЛНИ ФОРМАЦИИ

 1. ПЪРВИЧЕН И ВТОРИЧЕН КАРЦИНОМ НА БЯЛ ДРОБ
 2. ПЪРВИЧЕН И ВТОРИЧЕН КАРЦИНОМ НА ЧЕРЕН ДРОБ
 3. ПЪРВИЧЕН КАРЦИНОМ НА ПАНКРЕАС
 4. ПЪРВИЧЕН КАРЦИНОМ НА ПРОСТАТА
 5. КОСТНИ МЕТАСТАЗИ НА ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Pin It on Pinterest