Остър корем

Остър корем

Автор:
Жанр: Монографии
Етикети: Електронни издания, Научна дейност
Издател: Медицински университет - Пловдив
Година на издаване: 2020
Формат: А4
Обем: 165
ISBN: 9786192370688

Остър корем - монография - електронно интерактивно издание на диск

За изданието

Автор: Иван Новаков
Рецензенти: доц. д-р Павел Тодоров Тимонов, дм; доц. д-р Делян Пенев Делев, дм
Заглавие: Остър корем
Страници: 165; Формат: А4
ISBN: 978-619-237-068-8

Електронно интерактивно издание на диск

УВОД

Острата коремна болка е една от честите причини за търсене на лекарска помощ. Такава болка най-често е резултат на остра абдоминална патология, но тя може да бъде и изява на други заболявания с извънабдоминален произход. В този смисъл, всяка една остра коремна болка е предизвикателство за клинициста по отношение на установяване на причината за нея. Много от абдоминалните заболявания, изявяващи се с остра коремна болка, са сериозна заплаха за живота на пациента и като такива те изискват спешно терапевтично поведение. Това е довело до тяхното обединяването в рубриката „остър корем“.

Острият корем, като симптомокомплекс, се представя в отделна част на почти всеки учебник по специална хирургия. Липсва обаче цялостна студия, представящ обстойно този важен за клиничната практика проблем. Като академичен преподавател и клиницист с определен опит в спешната коремна хирургия, аз си поставих задачата да създам именно такъв монографичен труд – изцяло посветен на проблема „остър корем“. Моята цел не беше обстойно да представя отделните заболявания включени в рубриката „остър корем“, с възможностите за тяхното терапевтично поведение, което е обект на други специализирани клинични ръководства. Целта ми беше да създам такъв монографичен труд, който да позволи изграждане на познания по отношение диагностиката на острия корем, с установяване на най-вероятната причина за него, а оттук и определяне на правилното лечебно поведение.

И. Новаков

Pin It on Pinterest