Плеврални изливи

Плеврални изливи

Автор:
Жанр: Монографии
Етикети: Електронни издания, Научна дейност
Издател: Медицински университет - Пловдив
Година на издаване: 2019
Формат: А4
Обем: 146
ISBN: 9786192370336

Плеврални изливи - монография - електронно интерактивно издание на диск

За изданието

Автор: Иван Новаков
Заглавие: Плеврални изливи
Страници: 146; Формат: А4
ISBN: 978-619-237-033-6

Електронно интерактивно издание на диск

Увод:

Плевралните изливи днес са най-често срещаната патология на плеврата, с ясна тенденция за нарастване на тяхната честота. Един от факторите, отговорен за това е увеличаващата се честота на туберкулозата и на неопластичните заболявания, изявяващи се и с плеврален излив. Друга причина за нарастване честотата на плевралните изливи е увеличаващата се продължителност на живота и свързаната с това по-честа изява на застойна сърдечна недостатъчност, клинична проява на която може да бъде плеврален излив. Освен това се увеличава както честотата, така и по-тежкото протичане на пневмониите придобити в обществото, представляващи една от най-честите причини за плеврален излив.

Клиничната ми дейност на торакален хирург потвърждава мястото на плевралните излив като водеща торакална патология. Това определи моя интерес в тази област на медицинската наука. В клинични и в експериментални условия съм извършил проучвания върху парапневмоничните и малигнени плеврални изливи, емпиема, туберкулозния плеврит, механизмите на плевродеза. Резултатите от тях съм представил както в редица публикации, така и под формата на дисертационен труд.

В България, проблемът „плеврални изливи“ се разглежда само като отделни раздели на ръководства по белодробни болести. Има публикуван и монографичен труд върху болестите на плеврата, в който са представени и плевралните изливи. Няма обаче съвременно медицинско ръководство посветено единствено на проблема „плеврални изливи“. Реших, че на основата на моя опит в плевралната патология и при тенденцията за увеличаване честотата на плевралните изливи, трябва да създам монографичен труд, насочен само към този проблем. В такъв монографичен труд, трябва да се бъдат представени съвременните аспекти относно причините, механизмите, клиничната изява и диагностика на плевралните изливи, както и възможностите за тяхното повлияване.

По своето съдържание настоящата монография представлява завършена студия върху проблема „плеврални изливи“ и като такава тя ще отговори на нуждите и изискванията на всеки един интересуващ се от тази патология.

И. Новаков

Pin It on Pinterest