Практически упражнения по медицинска биология за студенти по фармация

Практически упражнения по медицинска биология за студенти по фармация

Практически упражнения по медицинска биология за студенти по фармация – ръководство за първокурсници

За изданието

Автори: Виктория Сарафян, Мария Гевезова, Милена Драганова, Мария Казакова, Николай Мехтеров, Данаил Минчев, Йордан Сбирков
Заглавие: Практически упражнения по медицинска биология за студенти по фармация
Страници: 52; Формат: А4
ISBN: 978-619-237-060-2

С това Ръководство продължаваме традицията в Катедра „Медицинска биология“ за постоянно подобряване и надграждане на образователния процес. Всяко практическо упражнение започва с основните знания и умения, които трябва да се придобият от студентите. Чрез въпроси и задачи те се въвеждат в теорията на разглежданата проблематика. Азбучният показалец е улеснение за усвояване на новите лабораторни понятия. Практическата част е фокусирана върху различни техники или експерименти, които студентите могат да извършат сами. Посочени са интересни факти и допълнителни източници за тези, които са мотивирани да научат повече.

Пожелаваме Ви приятно пътешествие в чудния свят на медицинската биология.

Проф. д-р Виктория Сарафян

Pin It on Pinterest