Практически упражнения по медицинска биология

Практически упражнения по медицинска биология

Практически упражнения по медицинска биология - за студенти от първи курс

За изданието

Автори: Виктория Сарафян, Мария Казакова, Милена Драганова-Филипова, Николай Мехтеров
Заглавие: Практически упражнения по медицинска биология
Страници: 108; Формат: А4
ISBN: 978-619-237-040-4

Анотация

С това Ръководство продължаваме традицията в Катедра „Медицинска биология“ за постоянно подобряване и надграждане на образователния процес. Всяко практическо упражнение започва с основните знания и умения, които трябва да се придобият от студентите. Чрез въпроси и задачи те се въвеждат в теорията на разглежданата проблематика. Анализирайки реални клинични случаи, студентите могат да осмислят наученото и да разберат значението на изучаваните в курса по медицинска биология теми. Практическата част е фокусирана върху различни лабораторни техники или експерименти, които студентите могат да извършат сами. Посочени са интересни факти и допълнителни източници за тези, които са мотивирани да научат повече.

Пожелаваме Ви приятно пътешествие в чудния свят на медицинската биология.

Проф. д-р Виктория Сарафян

http://medbiology.meduniversity-plovdiv.bg/

Pin It on Pinterest