Практическо ръководство по миниинвазивна образна диагностика и терапия

Практическо ръководство по миниинвазивна образна диагностика и терапия

Автор:
Жанрове: Ръководства, Учебници
Етикети: Студенти, Учебна дейност
Издател: Медицински университет - Пловдив
Година на издаване: 2020
Формат: А5
Обем: 112
ISBN: 9786192370572

Практическо ръководство по миниинвазивна образна диагностика и терапия.
Целта на настоящото ръководство е да представи възможностите на интервенционалните диагностични и терапевтични радиологични несъдови процедури

За изданието

Автор: Атанас Хилендаров
Заглавие: Практическо ръководство по миниинвазивна образна диагностика и терапия
Страници: 112; Формат: А5
ISBN: 978-619-237-057-2

ВЪВЕДЕНИЕ

Интервенционалната радиология е медицинска суб-специалност в радиологията, която използва минимално инвазивни процедури за диагностика и лечение на заболявания в почти всяка органна система. Концепцията зад интервенционалната радиология е да се диагностицират и лекуват пациентите, чрез използване на най-малко инвазивните техники, налични понастоящем, за да се сведе до минимум рискът за пациента и да се подобрят терапевтичните резултати. Тези процедури имат по-малък риск, по-малко болка и по-малко време за възстановяване в сравнение с отворена хирургия.

Интервенционалните радиолози са лекари с допълнителни шест или седем години специализирано обучение след медицинския университет. Всички интервенционалисти са завършили една или двегодишна програма след диагностичната си специализация. Те са сертифицират от комисия по радиология.

Целта на настоящото ръководство е да представи възможностите на интервенционалните диагностични и терапевтични радиологични несъдови процедури.

Терапевтична или диагностична специалност?

Интервенционалната радиология (IR) е възникнала вследствие развитието на диагностичната радиология, като инвазивна диагностична субспециалност. Интервенционалната радиология вече е терапевтична и диагностична специалност, която обхваща широк спектър от минимално инвазивни терапии под образен контрол. Диапазонът от заболявания и органи, подлежащи на терапевтични и диагностични процедури, ръководени чрез образни методи, са обширни и непрекъснато развиващи се и не се ограничават до заболявания и елементи на васкуларната, гастроинтестиналната, хепатобилиарната, пикочно-половата, белодробната, мускулно-скелетната и централна нервна система. Като част от практиката, интервенционалните радиолози дават оценка за смисъла и подбора на интервенциите, ръководени от образни методи, в сътрудничество с други лекари или самостоятелно.

Интервенционалната радиология използва медицински образни методи, като компютърна томография /КT/, ултразвук /УЗ/ и ядрено-магнитен резонанс /ЯМР/, за да насочва минимално инвазивните манипулации и процедури към почти всяка органна система.

Интервенционалните радиолози изпълняват хиляди минимално инвазивни процедури всяка година. Тази практика осигурява огромен клиничен и научен опит, който значително подобрява способността за резултатност на терапевтичните процедури. Редовно се работи с лекари в по-голяма общност, като се обсъждат предизвикателни терапевтични проблеми на множество мултидисциплинарни обсъждания, включващи всички членове на екипа на лекарите, което дава възможност да се препоръча най-добрия план за терапевтично поведение при конкретния пациент.

Стремежът е в поддържането на възможно най-високи стандарти за безопасност на пациентите.

Използване на най-съвременните образно-диаг­нос­­тични комплекти. ИР използват най-съвременни комплекти за образна диагностика и терапия, които разполагат с C-arm, КT и софтуер за намаляване на лъчението. Освен това се използват системи, способни да комбинират ултразвуковото, компютъртомографско, ангиографско и изображения от ядрено-магнитен резонанс, което позволява да се извършват процедури с много висока точност.

Pin It on Pinterest