Ръководство за потребителя на AccessMedicine

Ръководство за потребителя на AccessMedicine

Ръководство за потребителя на AccessMedicine

За изданието

Автори: колектив от Библиотечно-информационен център на Медицински университет – Пловдив
Заглавие: Ръководство за потребителя на AccessMedicine
Страници: 22; Формат:  А5;

Онлайн електронно интерактивно издание

Ръководството представя кратък преглед на основни компоненти от съдържанието и функционалността на електронната колекция по медицина AccessMedicine (McGraw-Hill). Предназначено е за ползване от студентите и преподавателите в МУ – Пловдив при работата им с интерактивната образователна колекция по медицина. Съдържанието обхваща редица предметни области от фундаменталните науки, клиничната медицина и здравеопазването, което го прави ценен информационен ресурс в подкрепа на обучението по специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Обществено здраве“. Ръководството е създадено от Библиотечно-информационния център на Медицински университет – Пловдив на базата на образователната платформа AccessMedicine и ръководството за потребителя AccessMedicine User Guide на McGraw-Hill Medical

Може да намерите електронното издание на Ръководство за потребителя на AccessMedicine на нашия сайт.
Разгледай онлайн →

Pin It on Pinterest