За изданието

Автори: Заприн Въжев – автор и редактор
колектив: Асен Иванов, Богомила Чешмеджиева, Бурян Киров, Валентин Василев, Валентина Чолакова, Васил Бацелов, Васил Паница, Георги Христов, Димитър Баташки, Димитър Йондов, Драго Желев, Евгений Иванов, Иван Бъчваров, Константин Димитров, Петър Славов, Тодор Гоновски, Христо Рахман, Христо Стоев, Яни Захариев
Заглавие: Ръководство по сърдечна и съдова хирургия
Страници: 238; Формат: А4
ISBN: 978-619-237-018-3

Pin It on Pinterest