Сборник статии от Национална научна конференция “15 години фармация в Медицински университет – Пловдив” – 01-03 юни 2018, гр. Девин

Сборник статии от Национална научна конференция “15 години фармация в Медицински университет – Пловдив” – 01-03 юни 2018, гр. Девин

Жанрове: Сборници, Юбилейни издания
Етикети: Други, Електронни издания, Научна дейност
Издател: Медицински университет - Пловдив
Година на издаване: 2018
Формат: електронно издание
Обем: 483
ISBN: 9786192370145

Сборник статии от Национална научна конференция “15 години фармация в Медицински университет – Пловдив” – 01-03 юни 2018, гр. Девин

За изданието

Медицински университет-Пловдив, Фармацевтичен факултет
Сборник статии от Национална научна конференция “15 години фармация в Медицински университет – Пловдив”
01-03 юни 2018, гр. Девин

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
Председател:
проф. д-р Людмил Пейчев Пейчев, дм, мзм
Декан на Фармацевтичен факултет при Медицински университет–гр. Пловдив

Членове:
1. проф. д-р Мариана Мурджева, дм, мзм
Зам.-ректор МСПД
2. проф. Маргарита Касърова, дф
Главен секретар НИД
3. проф. Росица Манчева, дх
Зам.-декан КА
4. доц. Здравка Велкова, дт
Зам.-декан МСПД
5. доц. Станислав Георгиев, дф
Зам.-декан УД
6. проф. Атанас Кръстев, дбн
7. проф. Ана Манева, дбн
8. проф. Румен Младенов, дб
9. доц. д-р Дора Терзиева, дм

НАУЧЕН КОМИТЕТ

Председател:
проф. Маргарита Касърова, дф
Главен секретар на Фармацевтичен факултет при Медицински университет–гр. Пловдив
Членове:
1. проф. Марияна Аргирова, дхн
2. проф. д-р Янко Илиев, дм
3. доц. Людмил Луканов, дх
4. доц. Калин Иванов, дф
5. доц. Бисера Пиличева, дф
6. доц. д-р Анелия Биволарска, дм
7. доц. д-р Васил Каменов, дм
8. доц. Валентин Турийски, дб
9. доц. Йорданка Узунова, дх
10. доц. Кирил Гавазов, дх
11. доц. д-р Мария Атанасова, дм
12. доц. д-р Михаил Петров, дм
13. доц. Пламен Загорчев, дбн
14. доц. Стела Димитрова, дх
15. доц. д-р Тихомир Дерменджиев, дм
16. доц. д-р Таня Денева, дм

Под редакцията на проф. д-р Людмил Пейчев Пейчев, дм, мзм

електронно издание: ISBN 978-619-237-013-8 (CD), ISBN 978-619-237-014-5 (онлайн) 9786192370145

Разгледай онлайн →

Pin It on Pinterest