Сборник тестове и рецептурни задачи по Фармакология за студенти магистър фармацевти

Сборник тестове и рецептурни задачи по Фармакология за студенти магистър фармацевти

Сборник тестове и рецептурни задачи по Фармакология за студенти магистър фармацевти – четвърто допълнено издание

За изданието

Автори: Людмил Пейчев, Иванка Костадинова, Делян Делев, Илия Костадинов, Даринка Димитрова, Нина Дончева, Михаела Шишманова-Досева, Елисавета Апостолова, Анита Михайлова, Мариян Тополов, Весела Кокова, Кремена Сарачева, Мария Георгиева-Котетарова, Христина Златанова, Илин Кандиларов, Наталия Вилмош
Под редакцията на проф. д-р Людмил Пейчев, дм, мзм
Заглавие: Сборник тестове и рецептурни задачи по Фармакология за студенти магистър фармацевти
Страници: 305; Формат: А5
ISBN: 978-619-237-062-6

Четвърто допълнено издание

Авторският колектив на сборника „Тестове и рецептурни задачи по фармакология“ е съставен от преподаватели на Медицински университет – гр. Пловдив с дългогодишен педагоги­чески опит и знания по фармакология. Изданието е основно помагало в подготовката на студентите по фармация при усвояване на знания по тази дисциплина. То се използва по време на практически упражнения, колоквиуми и изпити, както и за самоподготовка.

Изданието осигурява на преподавателя възможност за програмирана работа с отделен студент или група студенти в условията на присъствено или дистанционно обучение. Всяка тема е представена с три важни елемента: класификация на лекарствените средства, тестови въпроси и рецептурни задачи. Последователността на тестовите въпроси осигурява логическа основа за творческа научнообоснована дискусия върху изуча­ваната лекарствена група, което развива аналитичното и синтетичното мислене на студента в областта на фармакологията и фармакотерапията.

Настоящето издание е съобразено със съвременните, международни класификации на лекарствените групи и насоките за обучение на студенти по фармация в Европейския съюз.

Проф. д-р Л. Пейчев, дм, мзм

 

Pin It on Pinterest