За изданието

под редакцията на проф. Ани Белчева
Автори: Ани Белчева, Веселина Кондева, Мариана Димитрова, Ваня Велеганова, Стела Ангелова, Александар Атанасовски, Михаил Онов, Светла Петрова, Александра Ишева, Станимира Милева, Таня Нихтянова, Севда Рималовска, Йордан Търпоманов, Пламена Сапунарова, Вергиния Начкова, Елица Венева, Лиляна Щерева
Заглавие: Сборник тестове по детска дентална медицина – 1 част
Страници: 140; Формат: А5
ISBN: 978-619-237-043-5

Pin It on Pinterest