Тест за нервно-психическо развитие на петгодишна възраст (NDT5)

Тест за нервно-психическо развитие на петгодишна възраст (NDT5)

Автори: ,
Жанр: Ръководства
Етикет: Електронни издания
Издател: Медицински университет - Пловдив
Година на издаване: 2019
Формат: А5
Обем: 56
ISBN: 9786192370244

Тест за нервно-психическо развитие на петгодишна възраст (NDT5) - методично ръководство придружено с пълен и кратък вариант на теста за печат

За изданието

Автори: Ралица Йорданова, Иван Иванов
Заглавие: Тест за нервно-психическо развитие на петгодишна възраст (NDT5)
Страници: 56; Формат: А5
ISBN: 978-619-237-024-4

В ръцете си държите книга, предназначена да Ви запознае с методика за оценка на нервно-психическо развитие на петгодишните български деца. Той е резултат от няколко годишната работата на екип от специалисти към Катедрата по педиатрия на Медицински университет – Пловдив, целяща да изработи надеждна актуална български тест за оценка на развитието на децата в тази важна предучилищна възраст. Възраст, в която детето вече е придобило достатъчно умения, които да бъдат обективно изследвани, а същевременно и достатъчно далеч от започването на училище, тъй че да бъдат предприети терапевтични мерки за преодоляване на установените нарушения.

Тестът може да бъде прилаган от всички, които се занимават с детско развитие. Това са както медицински специалисти в различни области на медицината като общопрактикуващи лекари с педиатрична практика, детски невролози, детски психиатри и др., така и немедицински специалисти ангажирани като психолози, логопеди, педагози и др.

Тестът има кратък вариант, който има скринингова функция и е приложим за деца на пет и над петгодишна възраст. Този вариант изследва двигателното развитие, артикулацията, речевото развитие, невербален интелект и поведение. За него не е необходимо медицинско образование. Абнормни резултати от скрининга налагат изследване с пълния вариант на теста, който е приложим само от медицински специалисти. И за двата варианта е необходима кратка предварителна подготовка от страна на професионалиста, който ще прилага теста. Това ръководство цели именно да Ви даде необходимите знания както за психометричните характеристики на теста, така и за начина на неговото приложение и оценка.

Може да намерите електронното издание на Тест за нервно-психическо развитие на петгодишна възраст (NDT5) на нашия сайт.
Разгледай онлайн →

Pin It on Pinterest