Тестове по обща и неорганична химия

Тестове по обща и неорганична химия

Автори: , ,
Жанрове: Сборници, Учебни помагала, Учебници
Етикети: Студенти, Учебна дейност
Издател: Медицински университет - Пловдив
Година на издаване: 2020
Формат: А5
Обем: 176
ISBN: 9786192370565

Тестове по обща и неорганична химия - второ преработено и допълнено издание - сборник тестове

За изданието

Автори: Кирил Гавазов, Николина Милчева, Петя Рачева
Рецензент: проф. Иван Дуков, дхн
Заглавие: Тестове по обща и неорганична химия
Страници: 176; Формат: А5
ISBN: 978-619-237-056-5

Второ преработено и допълнено издание – сборник тестове

Настоящото второ преработено и допълнено издание на сборника „Тестове по обща и неорганична химия“ е предназначено за студенти, изучаващи дисциплината „Обща и неорганична химия“ във Фармацевтичния факултет на МУ – Пловдив. В него са включени тестови въпроси, засягащи основните теми от лекционния материал: строеж на атома и периодични свойства, химична връзка и междумолекулни сили, координационни съединения и разтвори (раздели 1 – 4) и химия на елементите и техните съединения (раздели 5 – 12). Раздели 13 и 14 съдържат смесени (обобщаващи) въпроси. Раздели 1 – 13 съдържат въпроси с по четири възможни отговора, единият от които е верен (А, Б, В и Г). Заключителният раздел 14 съдържа смесени въпроси с по пет възможни отговора и неуточнен брой правилни отговори. Всички верни отговори са дадени в края на сборника.

Авторите вярват, че настоящото учебно пособие ще спомогне за осмисляне и затвърждаване на учебния материал и ще обогати общата химична култура на студентите. Някои от въпросите могат да се разглеждат като надграждащи, а други са провокативни и насочват вниманието към често срещани пропуски в подготовката, некоректни обобщаващи заключения и разлики между стари и нови номенклатурни правила. Авторите се надяват, че сборникът ще улесни студентите от Фармацевтичния факултет на МУ – Пловдив при подготовката им за т. нар. „стоп тест“ и текущите писмени изпитвания. Той би могъл да е полезен и за студенти, изучаващи „Обща и неорганична химия“ в други университети, преподаватели по химия и кандидат-студенти.

Авторите

Pin It on Pinterest