Тестове за самоподготовка по ортодонтия за зъботехници

Тестове за самоподготовка по ортодонтия за зъботехници

Автори: ,
Жанрове: Сборници, Учебни помагала
Етикети: Студенти, Учебна дейност
Издател: Медицински университет - Пловдив
Година на издаване: 2021
Формат: А5
Обем: 100
ISBN: 9786192370725

Тестове за самоподготовка по ортодонтия за зъботехници

За изданието

Автори: Силвия Кръстева, Мария Стоилова-Тодорова
Заглавие: Тестове за самоподготовка по ортодонтия за зъботехници
Страници: 100; Формат: А5
ISBN: 978-619-237-072-5

СЪДЪРЖАНИЕ

Тест № 1. Определение и въведение в ортодонтията. Исторически преглед.
Тест № 2. Етиология на зъбно-челюстни деформации в ортодонтията.
Тест № 3. Развитие на зъбните дъги и оклузия. Характеристика на временно, смесено, постоянно съзъбие.
Тест № 4. Видове зъбно-челюстни деформации. Отклонения при отделните зъби, зъбни дъги и оклузията. Аномалии на отделните зъби в брой, форма, големина и структура. КДПЛ
Тест № 5. Източници на сила в ортодонтията. Основни принципи на действие на биомеханиката.
Тест № 6. Класификация на ортодонтските апарати.
Тест № 7. Отпечатъци в ортодонтската практика. Оформяне на моделите.
Тест № 8. Фиксиране на ортодонтските модели в оклудатор и фиксатор.
Тест № 9. Апарати на Енгл. Съвременни модификации.
Тест № 10. Снемаем апарат с механично действие – лингвална пластинка.
Тест № 11. Разширителна пластинка с наклонена повърхнина.
Тест № 12. Апарати за бърза максиларна експанзия. QUADHELIX.
Тест № 13. Апарати на Балтерс.
Тест № 14. Апарати на Кламт.
Тест № 15. Апарати на Френкел.
Тест № 16. Капа на Шварц.
Тест № 17. Моноблок и активатор.
Тест № 18. Профилактични апарати. Местопазители – видове, технология, предназначение.
Тест № 19. Екстраорални апарати.
Отговори на тестовете
Литературни източници

Pin It on Pinterest