Видка Диварова

Видка Диварова

Сборник тестове по химия за подготовка на кандидат-студенти за магистърските специалности в МУ-Пловдив – 2018 г.
Сборник тестове по химия за подготовка на кандидат-студенти за магистърските специалности в МУ-Пловдив – 2017 г.
Задачи и тестове по Аналитична химия – част 1

Pin It on Pinterest