Препоръки за поведение при някои спешни състояния в педиатрията

Препоръки за поведение при някои спешни състояния в педиатрията

Автори: ,
Жанрове: Наръчници, Ръководства
Етикет: Научна дейност
Издател: Медицински университет - Пловдив
Година на издаване: 2021
Формат: A5
Обем: 308
ISBN: 9786192370848

Препоръки за поведение при някои спешни състояния в педиатрията

За изданието

Авторски колектив: Анастасия Шишманова, Анна Кънева-Ненчева, Атанас Керезов, Борис Ангелов, Василка Джеджорова, Димитър Печилков, Ексапет Караханян-Джамбазова, Иван Янков, Иван Мумджиев, Иван Иванов, Илияна Пачева-Хаджиева, Катерина Габерова, Костадин Кетев, Кръстина Стефанова-Кели, Любов Чочкова-Букова, Маргарита Панова, Мария Спасова, Мирослава Бошева, Нарцис Калева-Ходжева, Нели Генкова-Янева, Петя Маркова, Ралица Василева, Съдика Али-Бурнусузова, Тоньо Шмилев, Хасан Бурнусузов, Цветелина Цветанова
Под редакцията на Иван Иванов и Тоньо Шмилев
Заглавие: Препоръки за поведение при някои спешни състояния в педиатрията
Страници: 308; Формат: А5
ISBN: 978-619-237-084-8

ПРЕДГОВОР

Създаването на настоящото ръководство започна още през 2015 г., като непосредствената му цел бе да подпомогне дейността на младите лекари в клиниката, особено по време на дежурства, да им даде увереност в правилността на тяхното поведение и да осигури пълнота в спешната диагностична и терапевтична дейност. Темите на отделните препоръки произлизаха от ежедневната работа на клиниката. С годините броят на създадените препоръки нарастваше, докато достигна настоящия значителен обем.

В днешно време всеки лекар има достатъчен и лесен достъп до информация. За някои създаването на такова ръководство би изглеждало анахронизъм. Ние обаче сме убедени, че наличието навреме на кратка и ясна информация в бързо изтичащите минути на спешността е от особена важност.

Препоръките са адаптирани към условията за работа в голяма многопрофилна университетска болница. Поведението при всяко от представените състояния обаче се основава на клинични и общодостъпни за повечето лечебни заведения лабораторни данни.

Всяко подобно ръководство е в известна степен остаряло още при създаването му. Въпреки това, системният и структуриран подход, който то предоставя, позволява избягване на груби грешки.

Ръководството дава само препоръки и не е задължително за изпълнение. Лекарската професия позволява и изисква персонализирано поведение към всеки отделен случай. Крайното решение и отговорността е на лекуващия лекар.

Надяваме се това ръководство ви е от полза, скъпи колеги!

проф. Иван Иванов, дм,

от името на лекарите от Клиника по педиатрия, УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД, и Катедра по педиатрия и медицинска генетика, Медицински факултет, Медицински университет – Пловдив

П.С. Приемаме всякакви забележки и предложения, които биха били полезни при евентуално второ издание.

Представените тук препоръки за поведение са окончателно приети на Клиничен съвет № 5 /21.9.2021 и Катедрен съвет № 12 /21.9.2021 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

ИНТЕНЗИВНА ПЕДИАТРИЯ

 1. Кардиопулмонална ресусцитацияТоньо Шмилев, Хасан Бурнусузов
 2. Изкуствена белодробна вентилацияКостадин Кетев
 3. Трахеален аспират при деца на изкуствена белодробна вентилацияИван Янков
 4. Дефибрилация и кардиоверзиоЛюбов Чочкова
 5. Дехидратация и диселектролитемияТоньо Шмилев

КАРДИОЛОГИЯ

 1. Сърдечна недостатъчностСъдика Али, Любов Чочкова
 2. ЦианозаМаргарита Панова
 3. Критични вродени сърдечни заболявания при новородениДимитър Печилков
 4. Ритъмни и проводни нарушения, изискващи спешно лечениеДимитър Печилков, Ралица Василева
 5. Хипертонична кризаАнна Кънева, Атанас Керезов
 6. Белодробна тромбоемболияЛюбов Чочкова
 7. Перикардити Любов Чочкова
 8. Гръдна болкаСъдика Али

ПУЛМОЛОГИЯ И АЛЕРГОЛОГИЯ

 1. Пневмонии, придобити в обществотоНели Генкова
 2. Плеврален изливКостадин Кетев
 3. Астматичен пристъп и бронхообструктивен синдромКостадин Кетев, Борис Ангелов, Мирослава Бошева
 4. АнафилаксияМирослава Бошева

НЕВРОЛОГИЯ

 1. Гърч и гърчов статусИван Иванов, Илияна Пачева
 2. Кома Иван Иванов
 3. Остро настъпила хемипареза в детска възрастМаргарита Панова, Илияна Пачева
 4. Лицева парезаМаргарита Панова, Катерина Габерова

ЕНДОКРИНОЛОГИЯ

 1. Диабетна кетоацидоза Нарцис Калева
 2. Хипогликемия Нарцис Калева, Цветелина Цветанова
 3. ХипокалциемияНарцис Калева
 4. Метаболитна кризаЦветелина Цветанова
 5. Остра надбъбречна недостатъчностЦветелина Цветанова, Нарцис Калева
 6. Тиреотоксикоза Ексапет Караханян, Цветелина Цветанова

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ

 1. Остро повръщанеИван Янков
 2. Кървене от гастроинтестиналния тракт – Иван Янков

НЕФРОЛОГИЯ

 1. Остър пиелонефритПетя Маркова
 2. Остра бъбречна увредаПетя Маркова
 3. Нефротичен синдромПетя Маркова

ХЕМАТОЛОГИЯ И ОНКОЛОГИЯ

 1. Остра хемолизаХасан Бурнусузов
 2. Хеморагична диатезаИван Мумджиев
 3. Тромбоцитопения Хасан Бурнусузов
 4. Фебрилна неутропенияМария Спасова
 5. Синдром на остра туморна лизаМария Спасова

РЕВМАТОЛОГИЯ, ИМУНОЛОГИЯ

 1. Остър ставен синдром Анастасия Шишманова
 2. Синдром на макрофагеална активацияКръстина Стефанова-Кели
 3. Пулс-терапия с кортикостероидВасилка Тодорова, Кръстина Стефанова-Кели
 4. Високо-дозирани имуноглобулинови препарати в педиатриятаМария Спасова

ТОКСИКОЛОГИЯ

 1. Отравяне с гъбиКостадин Кетев
 2. Корозивно отравянеИван Янков

 

Pin It on Pinterest