Тоньо Шмилев

Тоньо Илиев Шмилев, дм – лекар, професор, специалист по педиатрия
и детска пневмология и фтизиатрия, Клиника по педиатрия, УМБАЛ
„Свети Георги“, Пловдив; Катедра по педиатрия и медицинска генетика,
Медицински факултет, Медицински университет – Пловдив

Препоръки за поведение при някои спешни състояния в педиатрията

Препоръки за поведение при някои спешни състояния в педиатрията

Препоръки за поведение при някои спешни състояния в педиатрията

Виж още →

Pin It on Pinterest