Пътеводител за докторанти

Пътеводител за докторанти

Пътеводител за докторанти - под редакцията на Виктория Сарафян и Стефан Костянев

За изданието

Автори: Виктория Сарафян, Диана Милиева, Дора Едрева, Дроздстой Стоянов, Златимир Коларов, Невена Дякова, Мариана Мурджева, Мария Стойкова, Стефан Костянев, Тодорка Цветкова, Христо Добрев
Под редакцията на Виктория Сарафян и Стефан Костянев
Заглавие: Пътеводител за докторанти
Страници: 206; Формат: В5
ISBN: 978-619-7085-65-5

Pin It on Pinterest