Ръководство за практическо обучение по специалността „Ушни, носни и гърлени болести“

Ръководство за практическо обучение по специалността „Ушни, носни и гърлени болести“

Ръководство за практическо обучение по специалността „Ушни, носни и гърлени болести" – за студенти по медицина и студенти по дентална медицина

За изданието

Автори: Карен Джамбазов, Спас Консулов, Илиян Дойков, Диляна Вичева, Димитър Пазарджиклиев, Николай Сапунджиев, Стоян Марков, Стефан Консулов, Ана Тодоринска-Бешкова, Калина Маджарова, Александрина Топалова-Шишманова, Иван Делчев, Радослава Анестева
под редакцията на проф. д-р Карен Джамбазов, дм
Заглавие: Ръководство за практическо обучение по специалността „Ушни, носни и гърлени болести” – за студенти по медицина и студенти по дентална медицина
Страници: 152; Формат: A5
ISBN: 978-619-237-078-7

ВЪВЕДЕНИЕ

Уважаеми читатели,
Последното „РЪКОВОДСТВО ЗА ПРАКТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ ПО УШНИ, НОСНИ И ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ“ е издадено през 1974 г. под редакцията на проф. Вл. Павлов. Дълги години се използва от студенти по медицина и дентална медицина за обучение по специалността „Ушни, носни и гърлени болести“.

Изминалите години бяха много бурни във всички сфери на живота. През 2020 г. колективът от преподаватели към Катедрата по УНГ болести към МУ – Пловдив, изготви ново актуално издание със съгласието на двама автори от предишното ръководство.

Сърдечна и дълбока благодарност към проф. д-р Д. Димов и проф. д-р Г. Георгиев за даденото съгласие, да бъде издадено актуално издание!

Изказваме своята увереност, че това практическо ръководство ще бъде полезно за бъдещите години на студентите, изучаващи УНГ заболявания и ще помогне за придобиване на практически умения и за възпитанието на новите поколения, знаещи и можещи УНГ лекари.

От авторите,
Пловдив, 2021 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЛУХОВИЯ АНАЛИЗАТОР – Д-р Ана Бешкова, Д-р Стоян Марков, дм
ВЕСТИБУЛАРЕН АНАЛИЗАТОР – Д-р Калина Маджарова, дм, Д-р Радослава Анестева
МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА НОСА И ОКОЛОНОСНИТЕ КУХИНИ – Проф. д-р Карен Джамбазов, дм, Д-р Александрина Топалова-Шишманова, дм
ВКУСОВ АНАЛИЗАТОР. МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ – Д-р Калина Маджарова, дм
ГРЪКЛЯН. МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ – Проф. д-р Спас Консулов, дм, Д-р Стефан Консулов, дм
УСТНА КУХИНА И ГЪЛТАЧ. МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ – Доц. д-р Димитър Пазарджиклиев, дм
ЗАБОЛЯВАНИЯ НА СЛЮНЧЕНИТЕ ЖЛЕЗИ – Проф. д-р Илиан Дойков, дм
ТРАХЕЯ И БРОНХИ, НОЗОЛОГИЯ, КЛИНИКА, МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ – Проф. д-р Илиан Дойков, дм
Специфични основни положения при оперативни интервенции в оториноларингологията и хирургията на главата и шията –  доц. д-р Н. Сапунджиев, дм
Методи на изследване, диагностика и основни правила на лечение при УНГ заболяванията в детската възраст – Проф. д-р Диляна Вичева, Д-р Иван Делчев

Pin It on Pinterest