Карен Джамбазов

Проф. д-р Карен Бриянов Джамбазов, дм

Сборник с тестови въпроси за изпит по специалността „Ушни, носни и гърлени болести“
Ръководство за практическо обучение по специалността „Ушни, носни и гърлени болести“

Pin It on Pinterest