Специални грижи при жени с гинекологични заболявания

Специални грижи при жени с гинекологични заболявания

Специални грижи при жени с гинекологични заболявания - учебно помагало за студенти специалност „Aкушерка“. Редактор: проф. д-р Благовест Костадинов Пехливанов, дмн

За изданието

Автори: Милена Сандева, Борис Кузманов, Дирухи Амуджиян, Елена Михайлова, Иванка Димитрова, Софка Кутрянска, Теодора Момчилова
Редактор: проф. д-р Благовест Костадинов Пехливанов, дмн
Заглавие: Специални грижи при жени с гинекологични заболявания – учебно помагало за студенти специалност „Aкушерка“
Страници: 167; Формат: А5
ISBN: 978-619-7085-84-6

Pin It on Pinterest