Елена Михайлова

Елена Василева Михайлова

Специални грижи при жени с гинекологични заболявания

Специални грижи при жени с гинекологични заболявания

Специални грижи при жени с гинекологични заболявания - учебно помагало за студенти специалност „Aкушерка“. Редактор: проф. д-р Благовест Костадинов Пехливанов, дмн

Виж още →
Тестове за самоподготовка на студенти от специалност „Акушерка“

Pin It on Pinterest