Издателски план 2019

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Информираме Ви, че одобрените заявки за издателска дейност през 2019 г. са представени в годишния Утвърден издателски план за 2019 г. – учебна дейност и годишния Утвърден издателски план за 2019 г. – научна дейност. Информация за него може...

План-разписание курсове СДО – 2019

Разгледайте план-разписание курсове СДО и индивидуална специализация на висшите медицински кадри през 2019 г. Справочникът съдържа актуалните курсове за 2019 г. с информация/анотация за всеки един от тях, с отговорник, изисквания за постъпване, информация за кого са...

Справочник за следдипломно обучение – 2019

Справочник за следдипломно обучение високоспециализирани дейности в Медицински университет – Пловдив – за 2019 година. Справочник за следдипломно обучение съдържа актуални указания за кандидатстващите относно нужните документи за за дадено обучение, както и...

Сборник статии Национална научна конференция “15 години фармация в МУ – Пловдив”

Сборник статии от Национална научна конференция “15 години фармация в Медицински университет – Пловдив” – 01-03 юни 2018, гр. Девин Под редакцията на проф. д-р Людмил Пейчев Пейчев, дм, мзм Електронно издание:ISBN 978-619-237-013-8 (CD)ISBN 978-619-237-014-5 (онлайн)...

Pin It on Pinterest